Annons

Alla har rätt till sin egen försörjning

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad skapas jobben som stärker jaget och bidrar till laget.
Socialdemokraterna • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi socialdemokrater prioriterar jobben, såväl innan som efter valet. Vi anser att i Kristianstad ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla har rätt till en egen försörjning och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i en kommun där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbetsliv.

Vi behöver se fler vuxna i arbete, barn och unga måste se sina föräldrar gå till arbetet och på så sätt vara en bidragande och förebyggande insats för att barn och unga i framtiden även de ska välja arbete som val i livet. Detta är avgörande i en av utmaningarna att vända varje sten för att bryta nyrekryteringen till gängen men också grunden för hela vårt välfärdssamhälle.

”Ingen som kan arbeta ska stå utan vägledning och insatser för att få känna den känsla av egenmakt det innebär att kunna försörja sig själv.”
Annons

På det sättet är arbetsmarknadspolitiska insatser en investering för att få människor som står långt från arbetsmarknaden att bli en del av den oavsett bakgrund, språkkunskaper eller funktionsvariationer. Ingen som kan arbeta ska stå utan vägledning och insatser för att få känna den känsla av egenmakt det innebär att kunna försörja sig själv.

Vi vill satsa på vuxenutbildningen och yrkeshögskolan för att det ska vara möjligt och växa och växla under hela livet. För att det alltid ska finnas möjlighet att lyckas komma in eller återetablera sig på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet ger möjligheter för människor att påverka sin livssituation och likaså gör folkbildningen. Folkbildningen bidrar till med att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Folkbildning bidrar även till att skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen, vilket i sin tur stärker och utvecklar demokratin, yttrandefriheten och samhörigheten.

Så sammanfattningsvis ska den som kan jobba, göra det. Den som behöver utbildning, ska få det. Den som behöver stöd, ska få det – för alla har rätt till en egen försörjning.

Sabina M. Hultgren (S), vice ordförande arbete & välfärdsnämnden

Annelie Karlsson (S), riksdagsledamot

Ulrika Tollgren (S), tillträdande gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons