Annons

Alla kommuner behöver ta barnkonventionen på allvar

Flera kommuner i Skåne har inte implementerat barnkonventionen och saknar en strategi för arbetet. Detta trots att lagen gällt i snart ett år. Det måste finnas en uttalad politisk vilja i kommunerna för att barns rättigheter ska bli verklighet, skriver representanter för Bris.
Barnens rätt • Publicerad 7 december 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
FN-Dagen Edenryd Skola.Elever fick tolka barnkonventionen.i
FN-Dagen Edenryd Skola.Elever fick tolka barnkonventionen.iFoto: Tommy Svensson

Den 1 januari 2020 började FN:s barnkonvention gälla som svensk lag. Men tyvärr visar Bris årliga barnrättsenkät på stora brister i det kommunala barnrättsarbetet.

Endast tolv kommuner i Skåne uppger att de helt eller till stor del har implementerat barnkonventionen, och nu måste arbetet prioriteras så att implementeringen av barnkonventionen sker i alla Skånes kommuner.

Annons

Barn lever sina liv i kommunen där de bor: på förskolan och i skolan, i kontakt med vård och socialtjänst, på lekplatser, gator och torg. Det är ingen annanstans än precis här som varje barn ska ges möjlighet att leva tryggt och få sina rättigheter tillgodosedda.

”Barn påverkas av föräldrars arbetslöshet, av distansundervisning och av isolering. Barnrättsarbetet borde vara mer angeläget än någonsin.”

För många barn har pandemin förvärrat läget. Barn påverkas av föräldrars arbetslöshet, av distansundervisning och av isolering. Barnrättsarbetet borde vara mer angeläget än någonsin. Ändå visar Bris undersökning att arbetet på många håll nedprioriterats till följd av pandemin.

En svårighet handlar om att få kommunens högsta politiska instans att prioritera barnrättsarbetet. Engagemanget hos en enskild handläggare, lärare eller skolsköterska räcker inte om det saknas en uttalad politisk vilja från de styrande.

”I undersökningen uppger 17 av 20 svarande kommuner i Skåne att just bristande prioritering i kommunens högsta politiska instans försvårar implementeringen av barnkonventionen”

I undersökningen uppger 17 av 20 svarande kommuner i Skåne att just bristande prioritering i kommunens högsta politiska instans försvårar implementeringen av barnkonventionen. Därför anser Bris att det är hög tid för samtliga kommunledningar att besluta om:

- En strategi för barnrättsarbetet. Ett beslut i kommunens högsta instans om att prioritera barnrätten, följt av en konkret och mätbar strategi.

- Lokala barnkonsekvensanalyser utifrån pandemin. En barnkonsekvensanalys utifrån pandemins möjliga effekter på barnets rättigheter, inklusive att identifiera grupper av barn som kan vara särskilt utsatta.

Om kommunen varken har en strategi på plats eller en barnkonsekvensanalys utifrån effekterna av pandemin är det hög tid att börja. Om ett år kommer Bris att följa upp detta igen.

Varje barn måste ha tillgång till sina rättigheter, oavsett var i landet de bor. Så ser det inte ut i dag.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Emma Bennwik, barnrättsspecialist Bris

Annons
Annons
Annons
Annons