Annons

Alla ska få en bra start på livet

I Östra Göinge ska alla få en bra start i livet. Men vad är då en bra start i livet? För oss socialdemokrater är det att alla ska ha förutsättningen att kunna bli sitt bästa jag.
Utbildning • Publicerad 7 juni 2023 • Uppdaterad 8 juni 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att klara skolan och få ett fullständigt betyg är den bästa starten våra unga kan ha för att sedan ta klivet in i vuxenvärlden där eventuell vidareutbildning, jobb, bostad och framtida familj hägrar.
Att klara skolan och få ett fullständigt betyg är den bästa starten våra unga kan ha för att sedan ta klivet in i vuxenvärlden där eventuell vidareutbildning, jobb, bostad och framtida familj hägrar.Foto: Henrik Montgomery/TT

Skolan är just nu det viktigaste området i den kommunala verksamheten. För i Östra Göinge ska alla barn få en bra start i livet, känna delaktighet, trygghet och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Då måste det finnas resurser, så att alla barn kan klara de krav som ställs. Tidiga insatser är viktiga för att eleverna ska klara de mål som politiken satt upp. Idag hinner lärarna inte med att vara lärare, de ska istället vara administratörer, fredsmäklare, specialpedagoger etcetera. Lärare ska göra det som de är bäst på, att lära ut och inspirera eleverna på deras resa genom skolans värld.

Att klara skolan och få ett fullständigt betyg är den bästa starten våra unga kan ha för att sedan ta klivet in i vuxenvärlden där eventuell vidareutbildning, jobb, bostad och framtida familj hägrar. Skolenheterna måste då vara rustade så att alla ska få den hjälp som behövs för att klara sin skolgång.

Annons

Den styrande majoriteten satte upp mål som de inte uppnådde. Detta måste vara frustrerande. De har nu haft tre mandatperioder på sig att förändra den skola som de tyckte vara så dålig innan de tog makten 2010. Så politiskt har de inte lyckats att lyfta skolans resultat. Ingen bra start för politiken!

”För det löser sig inte av sig själv, som man tydligen trott i tolv år.”

Nu har vi politiker genom en beredning slagit fast att resultaten ska höjas över hela skolan. Kanske har den styrande majoriteten lyssnat brett, fått bort foten från bromsen och tillfört de resurser och förutsättningar som behövs för att klara målet tvåhundratrettio 2030. För det löser sig inte av sig själv, som man tydligen trott i tolv år. Beredningens arbete kan vara en del av lösningen och de ekonomiska statsbidragen till skolan är viktiga. Verksamheten ser positivt på de statliga medlen, så kommer den nya regeringen att satsa på skolan? Det ser inte ut som det!

Satsningar som vi socialdemokrater tror på är en förstärkt elevhälsa, ett tvålärarsystem, en förebyggande familjecentral, fler vuxna i skolan, fritidsgårdar i byarna med inriktning på både lärande och aktiviteter, fritidsaktiviteter inom vårt föreningsliv samt möjlighet till feriejobb.

Slutligen, och det viktigast av allt, att lyssna på professionen inom skolan.

Vi socialdemokrater har fullt förtroende för skolans verksamhet. För att stärka och förbättra skolorna i Östra Göinge behöver personalen inom skolan få de förutsättningar och hjälpmedel som de efterfrågar.

Det yttersta ansvaret för detta har treklövern som styr i Östra Göinge kommun.

Sandra Frostensson (S), gruppledare

Sven-Arne Persson (S), ordförande AK

Annons
Annons
Annons
Annons