Alliansen: Så vill vi uppnå en levande landsbygd

I Alliansens Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man bor. För oss ska politiken finnas till för att skapa förutsättningar och röja hinder som finns för att människor och företag ska kunna växa av egen kraft.
Foto: Fredrik Sandberg/TT