Annons

Allt som har design måste ha en designer

Replik till Crister Albinsson (Kb/NSk 25/2) på min insändare ”Evolutionsteorin är inte vetenskap”.
Skapelse • Publicerad 2 mars 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Man kan avla fram en mängd hundraser från den vilda vargen, men det är omöjligt att återställa en varg från en mops.
Man kan avla fram en mängd hundraser från den vilda vargen, men det är omöjligt att återställa en varg från en mops.Foto: Gero Breloer

Följande definition på vetenskap är hämtad från Wikipedia:

”En vetenskaplig teori är ett system av definitioner, påståenden (teser), antaganden och/eller modeller som tillsammans ger en möjlig förklaring till ett observerat fenomen och ger upphov till testbara prediktioner. Den måste kunna: 1. observeras 2. bekräftas genom upprepade experiment 3. ha förutsägbara resultat”.

Annons

Evolutionsläran är enligt definitionen ovan, inte att betraktas som vetenskaplig i ordets strikta betydelse. Den kan inte observeras eller upprepas experimentellt och inte ge upphov till testbara förutsägelser. Det går inte att vetenskapligt bevisa att allt liv utvecklats från encelliga organismer till den otroliga mångfald av livsformer vi ser idag.

Man kan formulera en teori om en möjlig förklaring, men det finns mer än en förklaring som är möjlig. Jag påstår inte att skapelsetron är en vetenskap, men menar att den tolkningen ger en mycket bättre förklaring till alla observationer vi kan göra i naturen.

Allt som har design måste också ha en designer, och skapelsen uppvisar häpnadsväckande tecken på design. Biomimetik är teknik som efterliknar förebilder i naturen. Ett exempel är kardborreband. Intelligenta forskare hittar alltså lösningar på problem i naturen. Det är naturligtvis intelligent att efterlikna smarta konstruktioner i naturen, men är det inte minst sagt generande att behöva erkänna att lösningen på ett designproblem finns där man inte vill erkänna att en designer ligger bakom, att naturen är smartare än forskaren själv?

”Eleverna får aldrig höra några verkliga argument för hur man kan tolka företeelser och observationer i naturen på ett annat sätt.”

Darwin förutsatte att fossilfynd av så kallade mellanformer skulle behövas för att bekräfta hans teori. 150 år senare har inte en enda äkta mellanform hittats. Mutationer och naturligt urval kan förklara variationer inom arter och artgrupper, men sanningen är att mutationer nästan uteslutande är skadliga, och att de aldrig kan tillföra nya egenskaper. Tillsammans med det naturliga urvalet utarmar de DNA-materialet och gör det sämre än vad det var innan. Man kan till exempel avla fram en mängd hundraser från den vilda vargen, men det är omöjligt att återställa en varg från en mops. Mikroevolution pågår, men makroevolution är en hypotes.

Ger skolan en balanserad uppfattning om skapelsetron genom religionsundervisningen? Nej, det gör den inte! Eleverna får aldrig höra några verkliga argument för hur man kan tolka företeelser och observationer i naturen på ett annat sätt, och det finns väldigt mycket att säga om detta. Denna undervisning hör verkligen hemma på biologilektionerna. Evolutionsläran är en trosuppfattning som faktiskt kräver större tro än kreationismen, så i ärlighetens namn bör båda presenteras för vad de är.

Skapelsetroende vetenskapsmän och Nobel-pristagare är väl insatta i de naturvetenskapliga disciplinerna, och har sett att evolutionsläran omöjligt kan vara sann. Jag hänvisar gärna till två informativa böcker på ämnet: ”Nobelpristagare och andra prisbelönta forskare som har tvivlat på Darwin” och ”Varför tror inte alla på Darwin?”, av Johnny Bergman, båda utgivna på Timoteus Förlag.

Albert Einstein anses väl fortfarande som en av vår världs skarpaste hjärnor. Han lär ha yttrat ungefär följande: ”Den som ser perfektionen i universum/skapelsen och förnekar Gud, är en dåre”. Månne han var förd ”bakom ljuset”?!

Skapelsetroende på goda grunder

Annons
Annons
Annons
Annons