Annons

Alternativet vill ta ansvar när BUP fallerar om ADHD

Alternativets Mathias Gerdins motion ”Bromölla kommun tar ansvaret när BUP fallerar” har varit uppe till diskussion och beslut i kommunstyrelsen.
Bromöllapolitik • Publicerad onsdag 00:00
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Bromölla vill Alternativet satsa pengar på ADHD-utredningar av ett 20-tal barn.
I Bromölla vill Alternativet satsa pengar på ADHD-utredningar av ett 20-tal barn.Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Förslaget var att Bromölla kommun skulle anslå 699 000 kronor för ADHD-utredningar för ett 20-tal barn i kommunen. Detta med anledning av de årslånga köer som råder till utredningar på BUP. Utredningar kan däremot utan längre väntetid ske hos privata aktörer och barnen kan på så sätt betydligt snabbare få den medicinska och beteende inriktade hjälp de behöver för att fungera bättre i familjelivet, inom kamratkretsar och inte minst inom skolan.

De långa köerna och de bristande resurserna i BUP har de senaste veckorna lyfts i riksdagen, nyhetsprogram och olika debattforum. Uppenbart är detta ett svårt och växande problem som hämmar allt fler barn och som nu lyfts även på nationell nivå.

Annons

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2024 presenterades samtidigt som motionen även de framlagda budgetarna för 2025. S+V och SD har i sina budgetar lyft fram att ”förbättra barn och elevers hälsa med samordnade insatser med fler olika aktörer” och att ”kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver”.

Ur budgeten från M kan utläsas ”vi betonar vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för elever som behöver extra stöd”.

Med beaktande av de godvilliga texterna borde utfallet blivit ett helt annat än det blev. Till vår stora förvåning röstade S+V och SD nej till förslaget i vår motion och M tog inte ställning utan avstod från att rösta. De enda som anser att kommunen skall stötta upp och hjälpa dessa utsatta barn och elever är enbart vi i Alternativet!

Vi erinrar om att de partier som röstade nej eller avstod från att ta ställning, tidigare utan betänkligheter fattat beslut om att anslå 500 000 kronor till elitsatsning för en fotbollsförening. Däremot anser samma partier att en satsning om hjälpinsatser för utredningar om ADHD-problematik inte vara lika viktigt. Ledamöter i de partier som säger sig värna de svaga och mest utsatta i vårt samhälle gör genom sitt agerande att klyftan ökar mellan barn utan NPF och de barn som ännu ej är diagnostiserad och fått rätt insatser.

Men än är inte sista ordet sagt, vi hoppas att fler politiker agerar efter sina ord att värna om de svaga i samhället när frågan slutligen skall avgöras i kommunfullmäktige den 17/6.

Med ett positivt beslut för motionen kan vi i Bromölla kommun leva upp till visionen att vara ”överraskande bra” i jämförelse med de allra flesta kommuner i Sverige!

Gunvor Johansson Mannsdorff

Alternativet

”Till vår stora förvåning röstade S+V och SD nej till förslaget i vår motion och M tog inte ställning utan avstod från att rösta.”
Annons
Annons
Annons
Annons