Annons

Angiveriplikt, nej tack

I Tidöavtalet mellan M, KD, L och SD framgår det att informationsutbyte och anmälningsplikt mellan polis och myndigheter, som kan antas komma i kontakt med personer, som befinner sig illegalt i landet ska utredas.
Etik • Publicerad 6 december 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna i Kristianstad är kritiska till Tidöavtalets skrivningar, och till Ian Fernhedens (SD) uttalande.
Socialdemokraterna i Kristianstad är kritiska till Tidöavtalets skrivningar, och till Ian Fernhedens (SD) uttalande.Foto: Tore Meek/NTB Scanpix/TT

Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsmyndigheten och Polismyndigheten, när de kommer i kontakt med personer, som vistas utan tillstånd. Genom angiveriplikt ska möjligheten att leva i landet utan tillstånd försvåras.

Sjukvårdens primära uppgift är att garantera liv och hälsa och låta patientens bästa stå i fokus. Flera företrädare för sjukvården har under den senaste tiden uttryckt att angiveri står i total motsättning till principen om rätten till vård.

Annons

Även SACO-förbundet DIK som organiserar bland annat Sveriges bibliotekarier säger att Tidöavtalet tvingar bibliotekarier till angiveri. Bibliotekariens uppgift är att främja yttrandefriheten, den fria åsiktsbildningen, läsningen och informationsutbytet på Sveriges alla folkbibliotek. Om tanken är att förvandla bibliotekariens roll från att vara informationsspecialister till informanter urholkar man inte bara bibliotekens demokratiska roll, man bryter också mot bibliotekslagens portalparagraf om att biblioteken ska vara till för alla.

”Hur många av vårdpersonalen tror Fernheden då behöver lämna sjukvården och hur tänker man då sig att klara den redan kraftigt underbemannade vården?”

Föga förvånande uttalar sig Ian Fernheden (SD i Kristianstad) i Dagens Samhälle och menar att det bör finnas en påföljd för anställda, som bryter mot plikten så ”det inte blir en tandlös skrivbordsprodukt”. Han uttrycker också att de som inte är positiva till Tidöavtalet skrivning kanske inte ska vara myndighetsperson utan bör söka sig till ett annat yrke. Man häpnar över ett sådant uttalande! Ska då läkaren, sjuksköterskan eller annan vårdpersonal söka sig ett annat arbete, efter många års utbildning, för att man har en etisk hållning och vill rädda livet eller bota den svårt sjuke tvååringen, som oförskyllt hamnat i denna situation. Hur många av vårdpersonalen tror Fernheden då behöver lämna sjukvården och hur tänker man då sig att klara den redan kraftigt underbemannade vården? Eller ska bibliotekarien, som introducerat en lämplig bok för en åttaåring tvingas omskola sig? Häpnadsväckande naivt och okunnigt uttalande! Men föga förvånande.

Ewa Pihl Krabbe, ordförande för Socialdemokraterna i Kristianstad, riksdagsledamot

Ulrika Tollgren (S), oppositionsråd, Kristianstad

Therese Sturesson (S), vice ordf Kultur och fritidsnämnden, Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons