Annons

Äntligen har revisorerna rutit till mot fullmäktige

Äntligen har revisorerna i Bromölla kommun satt ner foten och säger till på skarpen, att det har varit något fel en längre tid det har jag förstått, men så här illa?
Bromölla kommun • Publicerad 21 april 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

”Bristande styrning och passivitet i budget processen” säger revisorerna om Bromölla kommuns sätt att handskas med våra skattepengar. Revisorerna vill inte att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Detta har inte hänt över en natt som kommunstyrelsens ordförande Jenny Önnevik vill ha det till.

Annons

Hon vill delvis lägga skulden på styret som verkade i 20 månader innan det nya styret med S i spetsen tog över i september 2020.

Nej, detta började för många år sedan, men det räcker att vi backar tillbaka till 2016. Då skrev kommunchef Marie Wäppling på ett kontrakt att hyra fastigheten ”Släggan”.

Kontraktet var på fem år till en kostnad av 2 651 500 kronor per år, alltså totalt 13,25 miljoner kronor, och avsåg boende för ensamkommande (var detta uppe i kommunstyrelsen för beslut?).

2016 skrevs också ett kontrakt av en kommunaltjänsteman med Svensk Husproduktion, om att hyra Hammaren 4, på tio år till en kostnad av 700 000 kronor per år, alltså totalt drygt 8 miljoner kronor. (Var detta uppe i kommunstyrelsen för beslut?).

När det väl kom upp till ytan så håller man på att tysta ner det. Kommunfullmäktiges ordförande sa vid januarimötet att juristerna får titta på detta, men inget har hänt. Man försöker få det till att rinna ut i sanden, varför?

Det är mycket pengar det handlar om och det är våra skattepengar som det slösas med utan någon eftertanke.

Ta den senaste budgeten för 2021 – i mina ögon en flummig sådan och som aldrig kommer att hålla utan att den får revideras hela tiden.

Jag säger det jag har sagt tidigare att S kan inte styra utan att höja skatter och avgifter, man har ingen riktig ekonomisk talesperson utan man förlitar sig på tjänstemännen i kommunen.

Bara det här med att dölja vissa stycken för kommuninvånarna i årsberättelsen är ju helt galet. Det hade aldrig gått på den privata sidan, att ett aktiebolag skulle dölja något för sina aktieägare.

Det finns människor som jag träffar som påpekar att jag inte kan jämföra det kommunala med det privat näringslivet. Nu förstår jag varför.

Annons

I det privata så får man se över sina kostnader innan man gör investeringar, i det kommunala så höjer man skatten och lånar till investeringar.

Bromölla kommunen säger i sina riktlinjer att investeringar ska vara självfinansierade till 90 procent, soliditeten ska stärkas med minst 8 procent per mandatperiod, samt att kommunen ska ha ett resultat som uppgår till minst 2,5 procent över tiden av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Är Bromöllastyret i närheten av detta? Fina ord, är dom realistiska? Nej, inte som styret agerar för tillfället.

Varför kan man inte erkänna sina fel och brister och försöka få tillbaka förtroendet från kommuninvånarna vilket jag är säker på att man inte har idag från alla håll. Jag ser även fram emot en kommunal skattesänkning år 2022 med 0,80 kronor som jag fortfarande anser att ni har blåst oss kommuninvånare på.

Sandor Szilagyi, Bromölla

Annons
Annons
Annons
Annons