Applåder och sånger är fint men ger inte bröd på bordet

Just nu är det hausse i uppskattning för alla hjältar som jobbar inom vården. Det är verkligen på tiden och mycket välförtjänt. De sjuksköterskor och undersköterskor som sliter i otympliga och tunga skyddskläder under långa pass i den absoluta frontlinjen mot coronaviruset, förtjänar varje applåd och varje sång som riktas till dem.
Vården • Publicerad 7 maj 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Italien var folk tidigt ute med att sjunga och applådera vårdpersonalen från fönster och balkonger.
I Italien var folk tidigt ute med att sjunga och applådera vårdpersonalen från fönster och balkonger.Foto: Claudio Furlan

Vi vet att sångerna och applåderna uppskattas av vårdens personal. De gör dock ingen påtaglig eller långvarig skillnad i dessa yrkesgruppers vardag. De får inte fler att söka sig till vården. Det gör däremot riktiga löner, bra karriärvägar och en bättre arbetsmiljö.

Regioner och landsting har historiskt varit dåliga på att belöna sina duktiga medarbetare. Det har resulterat i låga löner och små möjligheter till karriär. Framför allt gäller detta yrken som traditionellt är kvinnodominerade, som undersköterskor och sjuksköterskor. Att förändra denna situation är en viktig jämställdhetsfråga.

”... möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön, en satsning på bättre villkor och karriärtjänster. Det är riktigt bra men det behövs mer”

Liberalerna har i januariavtalet fått igenom mycket liberal politik och drivit hårt för viktiga reformer för vårdpersonal som till exempel möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön, en satsning på bättre villkor och karriärtjänster. Det är riktigt bra men det behövs mer.

Vi, Liberala Kvinnor, menar att det är ett absolut krav att sjukvårdshuvudmännen börjar sätta löner på ett sådant sätt att det för alla medarbetare lönar sig att vidareutbilda sig, att ta ansvar och bidra med erfarenheter från en lång karriär.

När dagens akuta situation lagt sig, är det hög tid att sjösätta dessa punkter:

  • Lönebildningen ska utformas så att det lönar sig för enskilda medarbetare att vidareutbilda sig, ta ansvar och bidra med erfarenheter från en lång karriär med en statlig pott för specialistsjuksköterskor, liknande den för förstelärare.
  • Höj brytpunkten för statlig skatt - det ger många samhällskritiska kvinnodominerade yrken mer pengar kvar i plånboken.
  • Varje sjukhus ska utveckla kompetenstrappor eller andra modeller för att tydliggöra vårdpersonalens karriärvägar.
  • Ett recertifieringssystem bör införas med innebörden att fortbildning är en förutsättning för att få behålla sin legitimation. I ett sådant system bör arbetsgivarna vara skyldiga att ge tillräckliga förutsättningar för fortbildning.
  • Vård- och omsorgsprogrammet ska göras om till en nationellt sammanhållen utbildning som svarar mot Socialstyrelsens kompetenskrav på undersköterskor och bör utformas för att svara mot verksamhetskrav på kvalitet och patientsäkerhet.

När dessa förslag genomförs, skapas bättre villkor för dem som redan befinner sig i yrkesgrupperna. Då ökar också intresset från fler att söka sig till dessa yrken, vars betydelse vi nu får dagliga kvitton på.

Som liberalfeminister nöjer vi oss inte med klappar på axeln.

”Kompetens, engagemang, erfarenhet och ansvarstagande måste synas i lönekuvertet, även för kvinnor!”

Kompetens, engagemang, erfarenhet och ansvarstagande måste synas i lönekuvertet, även för kvinnor! Vi vill på detta sätt visa på hur det värde som applåderna och sångerna uttrycker bör omsättas i verkliga förändringar i vardagen för landets sjuksköterskor och undersköterskor. Inte minst vill vi påminna politiker med makt och befogenheter runt om i landets regioner att lyfta dessa ytterst samhällskritiska yrkesgrupper. En klapp på axeln, applåder och sånger är trevligt, men CASH IS QUEEN.

Susanne Bäckman

ordförande Liberala Kvinnor Skåne län

Cecilia Elving

förbundsordförande Liberala Kvinnor

Jessica Johnson

ordförande Liberala Kvinnor Stockholm län

Jennie Uller

ordförande Liberala Kvinnor Kalmar län

Jacqueline Tjällman

ordförande Liberala Kvinnor Skaraborg län

Helene Nilsson

ordförande Liberala Kvinnor Norrbottens län

Angela Rindehag Hafström

ordförande Liberala Kvinnor Jönköpings län

Jessica Hellström

ordförande Liberala Kvinnor Dalarnas län

Helen Wretling

ordförande Liberala Kvinnor Sörmlands län

Sofia Norlin

ordförande Liberala Kvinnor Östergötlands län

Katarina Zeste

ordförande Liberala Kvinnor Uppsala län

Karin Poulsen

ordförande Liberala Kvinnor Älvsborg-Bohuslän

Bim Grahn

ordförande Liberala Kvinnor Västerbottens län

Charlotta Backman

ordförande Liberala Kvinnor Gävleborgs län

Cecilia Hällstrand

ordförande Liberala Kvinnor Göteborgsområdet

Ingrid Thyberg

ordförande Liberala Kvinnor Västernorrland

Jeanette Nilsson

ordförande Liberala Kvinnor Örebro län