Annons

Arkelstorpsviken en dold skatt – dags att avveckla reningsverket

Tanken om att avveckla reningsverket i Arkelstorp framfördes för första gången på ett dialogmöte med kommunen på Brunnen i Arkelstorp i oktober 2013. Saken följdes sedan upp med ett medborgarförslag.
Attraktionskraft • Publicerad 7 september 2022 • Uppdaterad 9 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arkelstorpsviken är en outnyttjad pärla, tycker debattartikelförfattarna. Personerna på bilden har ingen koppling till debattartikeln.
Arkelstorpsviken är en outnyttjad pärla, tycker debattartikelförfattarna. Personerna på bilden har ingen koppling till debattartikeln.Foto: Mikael Persson

Det blev avslag förstås. Kommunalrådet Pierre Månsson kommenterade i en artikel i Kb medborgarförslaget med att det är en rolig idé och en fin vision, men att det i så fall kanske kan genomföras om 20 eller 30 år.

Det är onödigt att vänta så länge. Redan den 11 september kan Sakpolitikerna väljas in i kommunfullmäktige och då kommer saken att få en annan vändning.

Annons

Arkelstorp har ett fantastiskt läge vid Oppmannasjön, och borde vara mycket attraktivt för både nybyggnation och turism. Här borde vara en badplats, en småbåtshamn och ett strövområde intill skolan istället för ett avloppsreningsverk. Det är angeläget av många orsaker att avveckla reningsverket och därmed skapa förutsättningar för ett attraktivt samhälle i den vackraste av skånska bygder.

Attraktionskraften hos orten skulle avsevärt förbättras genom att göra sjön tillgänglig för allmänheten. I dagsläget blockeras tillträdet till Oppmannasjön av tät vegetation av vass, buskar och träd. Arkelstorpsviken växer igen av vass och näckrosor. På sina ställen finns det sju meter dy i botten av viken.

”Reningsverket måste bort. Avloppsvattnet kan föras med ledning till annat reningsverk, antingen det nya Centrala reningsverket i Kristianstad eller närliggande verk i någon grannkommun.”

Reningsverket beskrivs som väl fungerande, men olyckor inträffar. Verket svämmade över mellan den 16-22 februari i år och nästan 5 000 kubikmeter orenat avloppsvatten rann ut på marken utanför verket.

Reningsverket måste bort. Avloppsvattnet kan föras med ledning till annat reningsverk, antingen det nya Centrala reningsverket i Kristianstad eller närliggande verk i någon grannkommun, om ett långsiktigt avtal kan upprättas.

Viken ska muddras, träd och buskar röjas undan så att vattnet kommer till synes. Arkelstorps sjönära läge framhävs på ett tydligt sätt med dessa åtgärder. Som det ser ut idag skyms de stora naturvärdena av vegetationen. Arkelstorpsviken är idag en dold skatt.

Vandringsleden, som blivit verklighet genom insatser från engagerade kvinnor och män från orten, behöver kompletteras med en bro över Rännan, så att man äntligen kan knyta ihop slingan.

Förutsättningarna för turism och friluftsliv skulle avsevärt förbättras med dessa åtgärder, nya arbetstillfällen kan tillkomma lokalt. Intresset för att bygga nytt skulle förstärkas, så att de lediga och byggklara tomterna som finns blir bebyggda.

Sakpolitikerna vill gärna förverkliga dessa planer genom politiska beslut i Kristianstads kommunfullmäktige. Din röst på Sakpolitikerna i valet kan medverka till detta. Läs mer om andra intressanta förslag från oss på Facebook och på sakpolitikerna.se.

Sakpolitikerna

Bo Thunell, Röetved

Annons

Ulrik Jönsson, Åhus

Stefan Edengren, Tollarp

Åke Hultqvist, Yngsjö

Lennart Olsson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Annika Persson, Åhus

Jan-Erik Persson, Åhus

Annons
Annons
Annons
Annons