Annons

Att göra bocken till trädgårdsmästare

Okunnighet är ett gissel i allmänhet och i politiken i synnerhet.
Politik • Publicerad 13 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sedan 1960-talet var Hasslarödsskolan den enda högstadieskolan i tätorten. Det är kanske dags att återgå till en tidigare organisation, frågar sig insändarskribenten.
Sedan 1960-talet var Hasslarödsskolan den enda högstadieskolan i tätorten. Det är kanske dags att återgå till en tidigare organisation, frågar sig insändarskribenten.Foto: Maja Ögren Andersson

Att lägga ner barn- och utbildningsnämnden, bun, i Osby kommun och i stället göra kommunstyrelsens ledamöter till ansvariga för bun:s verksamhetsområden tyder på gott självförtroende hos ansvariga politiker. Självförtroende uppväger dock inte den kunskap och erfarenhet som krävs av ledamöterna i en facknämnd. Kommunstyrelsen förväntas nu ta över det politiska ansvaret för följande verksamheter: förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, centrala barn- och elevstödsenheten, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, yrkesskola/gymnasiesärskola samt – inom kultur och fritid – lokaler, anläggningar, föreningar, bibliotek, simhallar, fritidsgårdar och musikskola. (Källa: osby.se)

Orsaken till beslutet uppges vara ett befarat budgetunderskott inom bun:s verksamheter, främst i gymnasieskolan. Frågan är vad kommunen får betala i interkommunal ersättning om programmen inte erbjuds i Osby kommun. Sett över en treårsperiod kan det vara ekonomiskt försvarbart med få elever i någon årskurs. Samtidigt ska färre sökande vara en signal om att rekryteringsarbetet inte hållit måttet. Om kommunen har svårt att rekrytera medarbetare inom omsorgen, är det politikernas skyldighet att stimulera vid ansökningstillfällena till exempel genom att erbjuda och informera om attraktiva ingångslöner och peka på karriärmöjligheter.

”Det finns mycket att fundera över i kommunstyrelsen utöver bun:s ansvarsområden. Varför har vi till exempel både miljö- och byggnämnd och samhällsbyggnadsnämnd, båda med sina förvaltningar?”
Annons

Ett exempel på kortsynt politik i Osby är nedläggningen av Naturbruksgymnasiet för några år sedan. Politikerna tyckte att det var för få sökande en viss hösttermin och trodde sig kunna spara pengar på en avveckling. Resultatet blev att en attraktiv skola och arbetsplats försvann efter att ha funnits sedan början av 1900-talet. Detta tillåts ske i en kommun där skogsbruk är en basnäring. Samtidigt blomstrar naturbruksgymnasierna i Önnestad och Östra Ljungby, vilket onekligen ställer avvecklingen i tvivelaktig dager.

Idag används Naturbruksgymnasiet av högstadieelever från Parkskolan och har därigenom enbart blivit en utgiftspost för kommunen. Sedan 1960-talet var Hasslarödsskolan den enda högstadieskolan i tätorten. Det är kanske dags att återgå till en tidigare organisation? Det måste vara effektivare och mer ekonomiskt att driva en högstadieskola i stället för två.

Det finns mycket att fundera över i kommunstyrelsen utöver bun:s ansvarsområden. Varför har vi till exempel både miljö- och byggnämnd och samhällsbyggnadsnämnd, båda med sina förvaltningar? Den senare har dessutom sex enhetschefer utöver förvaltningschef och arvoderad nämndsordförande. Ett studiebesök i Markaryd eller Älmhult kan säkert inspirera nu när bocken har blivit trädgårdsmästare.

”OBSERVER”

Annons
Annons
Annons
Annons