Biogas viktigt för fossiloberoende fordonsflotta

I början av 1990-talet lämnade Arne Wannebro (C) in ett förslag (motion) till kommunfullmäktige Kristianstad. Där föreslogs att utöver att den biogas som naturligt bildas på reningsverket och gamla soptippen bör tas tillvara så bör också biogas kunna produceras genom rötning av bland annat matrester.
Foto: BOSSE NILSSON