Annons

Boulevardaffären liknar en komedi från Grönköping

Magnus Gjerstad har tagit det rådiga beslutat att överklaga kommunfullmäktige i Kristianstads beslut att bland annat ställa borgen för ABK:s dotterbolags miljardlån för inköp och utveckling av nämnda bolags köp av resterande A och B delen av Galleria Boulevard för 470 miljoner kronor.
Galleria Boulevard • Publicerad 29 december 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En huvudlös affär att köpa Galleria Boulevard, tycker skribenten.
En huvudlös affär att köpa Galleria Boulevard, tycker skribenten.Foto: Mikael Persson

När kommunen köpte C delen för 60 miljoner kronor, med motivet att den delen skulle rymma det då utdömda Österänggymnasiet, var det en mycket god affär. Sedan köpet står C delen fortfarande tom och ”tickar” kapital dagligen på grund av illa skött konsultarbete med Österäng gymnasiets byggstatus, då det efter senare undersökning visat sig att gymnasiebygget, fortfarande duger. Framtidens Kristianstad bör utvecklas undan för undan i den takt ekonomin tillåter, med förnuft och ansvar.

Magnus Gjerstad är i likhet med många kommunmedlemmar frustrerad över att våra förtroendevalda i en så stor affär, illa beredd inför beslut.

Annons

Är det nu så att ABK tror det är en förmånlig affär att köpa Boulevardfastigheten av ägarbolaget för ett rejält överpris. Då får ABK med dotterbolag ställa säkerhet, som andra fastighetsägare, med den egna fastighetsmassan som säkerhet, så skattebetalarna icke riskerar att åka på en skattemässig käftsmäll om det blir en förlustaffär. Vi behöver icke spä på med ytterligare Grönköpingsaffärer i Kristianstads kommun.

Biträdande kommundirektör Oscar Nilsson förklarar, i samma artikel (i Kb/NSk) läget: ”Det är dotterbolaget Sikab, som får göra affären, och sålunda styrelsen i Sikab, som tar ställning till värdering, avtal, köpeskilling och klausuler”. Då bör ABK, som haft framgång som fastighetsbolag, klara att låna upp köpeskillingen på 470 miljoner kronor, utan kommunal borgen.

Sedan det välbekanta ”handslaget” över partigränserna 2008 då vår kommunala låneskuld var cirka 60 miljoner kronor, har våra förtroendevalda i en aldrig tidigare skådat takt, tillåtit låneskulden öka till runt 9 400 miljoner kronor, att därutöver öka vårt borgensåtagande med 1 500 miljoner, för ett fristående aktiebolag, med dotterbolag, måste direkt anses som huvudlöst. När vi under årens lopp har kritiserat den accelererade upplåningen, har kritiken ständigt mötts med att: ”Räntan är så låg att det icke inverkar nämnvärd på den kommunala ekonomin. Ett hårresande argument att räntan i all framtid skulle stå kvar på nästan noll.

Åhus den 23 december 2023

Svend E. Pedersen

Annons
Annons
Annons
Annons