Annons

Brist på boenden till personer med funktionsvariation

Efter införandet av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i början av 1990-talet förbättrades levnadsstandarden för människor med en funktionsvariation.
LSS • Publicerad 8 juli 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om landets kommuner vill leva upp till lagstiftarens intentioner måste man ta krafttag för att bygga bort bristen på LSS-bostäder, skriver insändarskribenten.
Om landets kommuner vill leva upp till lagstiftarens intentioner måste man ta krafttag för att bygga bort bristen på LSS-bostäder, skriver insändarskribenten.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rätten till personlig assistans är kanske det flest tänker på när man talar om LSS. Men också gruppbostäder och bostäder med särskild service har varit viktiga för den förbättrade levnadsstandarden och livskvaliteten.

Efter lagens införande har medellivslängden ökat för de grupper som omfattas. Vi lever längre när vi har ett meningsfullt liv, när vi upplever god livskvalitet och har rimliga levnadsvillkor.

Annons

Det är därför oroväckande att hela 152 av landets kommuner har brist på LSS-bostäder. Osby och Perstorp är två av dessa. Det visar Boverkets årliga kartläggning av bostadssituationen i kommunerna.

”Det finns nu en oro bland många som lever med en funktionsvariation att vi ska vara på väg tillbaka till de stora institutioner som en gång var svaret på frågan var funktionsvarierade skulle bo och leva sina liv.”

Att flytta hemifrån är ett viktigt steg i unga människors frigörelseprocess och vuxenblivande. Egen frihet, eget ansvar. Detta är helt avgörande för livskvaliteten. På grund av bostadsbristen riskerar vi nu därför en tillbakagång, ett steg tillbaka från den positiva utveckling som LSS bidragit till.

Det finns nu en oro bland många som lever med en funktionsvariation att vi ska vara på väg tillbaka till de stora institutioner som en gång var svaret på frågan var funktionsvarierade skulle bo och leva sina liv. En sådan oro är naturligtvis förödande för en människas livssituation.

När människor med funktionsvariation fick byta de stora institutionerna mot det egna hemmet började de leva längre. Vi ska aldrig tillbaka till institutionsboendet. Men att bo kvar i föräldrahemmet långt upp i vuxen ålder är inte heller en optimal situation, varken för den funktionsvarierade eller för hens familj. Därför måste kommuner och privata aktörer nu kroka arm för att komma till rätta med bristen på LSS-bostäder.

Genom samverkan med privata aktörer, som är experter på att bygga och driva LSS-bostäder med hög kvalitet och ekonomisk effektivitet kan kommunerna åtgärda bostadsbristen för kommuninvånare med funktionsvariation. De privata aktörerna bygger ett stort antal LSS-bostäder varje år, och har därför effektiviserat processen i såväl tidsåtgång som kostnader. Detta kan kommunerna dra nytta av. För att komma i gång med byggandet krävs dock också effektiv bygglovshantering, god dialog och långsiktigt hållbara villkor.

LSS är en rättighetslagstiftning. Om landets kommuner vill leva upp till lagstiftarens intentioner måste man ta krafttag för att bygga bort bristen på LSS-bostäder.

Ida Ingerö, näringspolitisk expert LSS, Vårdföretagarna

Annons
Annons
Annons
Annons