Annons

Byarna är Östra Göinges själ

Svar till Robin Liljegren KB 220222.
Stormarknad • Publicerad 3 mars 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Magnus Nilsson (KD), Patric Åberg (M) och Esbjörn Svensson (C).Foto: Tommy Svensson

Det finns många saker som man kan ha olika åsikter om även i Östra Göinge. En sak som det dock finns stor enighet kring i vår kommun är att byarna är Östra Göinges själ och att de ska utvecklas efter sina olika förutsättningar. Därför har alla partier i kommunfullmäktige röstat för den gällande översiktsplanen, som pekar ut var kommunen ska utvecklas under de närmaste tio till femton åren.

I din insändare Robin Liljegren påstår du att treklövern vill stoppa företagsetableringar i Östra Göinge. Inget kan vara mer fel. Treklövern har ett omfattande samarbete med alla företagare och fastighetsägare som vill utveckla sina verksamheter och bidra till Östra Göinges positiva utveckling. Vi arbetar hela tiden för att fler företag ska se de goda förutsättningar för etablering som finns i vår kommun bland annat genom ett gott företagsklimat och hög servicegrad.

Annons

Sedan 2010 har vi lagt stora resurser för att lyfta framför allt Knislinges, men också Sibbhults och Hanaskogs, centrala delar. Nu går vi vidare med Glimåkra och Broby.

Vi i treklövern är övertygade om att dagligvaruhandeln ska vara kvar i våra bykärnor eftersom butikerna i centrum inte bara ger service till alla göingar utan också bidrar till liv och rörelse. De är dessutom viktiga som mötesplatser för många och de kan nås av byborna utan bil.

”Ditt intresse är ju att just ditt företag ska bli så framgångsrikt som möjligt och det är inget konstigt med det, tvärtom.”

Vad gäller Broby så har vi under ett par års tid successivt skapat förutsättningar för den utveckling vi nu kan göra i byns centrala delar. Tillsammans med företagare och fastighetsägare pågår ett arbete och inom kort kommer alla göingar ges möjlighet att vara med och påverka hur vi ska ha det med bostäder, handel, service och mötesplatser i byn.

Att satsa på våra bykärnor står inte i motsats till att samtidigt göra en satsning på handels- och företagsområden, såsom Bastholmen. Ni på Nordiska rum är ett lysande exempel på just detta. Men de externa handelsområdena bör även framöver att vara inriktade på sällanköpsvaror såsom möbler och annan inredning. Vi förstår att du inte håller med oss på den här punkten Robin Liljegren. Ditt intresse är ju att just ditt företag ska bli så framgångsrikt som möjligt och det är inget konstigt med det, tvärtom. Såklart ser du främst till ditt egenintresse. Men det kan inte vi som fått göingarnas uppdrag att leda kommunen göra. Vi måste hela tiden ta vår utgångspunkt i Östra Göinge som helhet och sträva efter att nå det gemensamma bästa. Därför har vi olika uppfattningar i denna frågan.

Oavsett vilka tillfälliga vindar som blåser, om det är valår eller om populistiska partier försöker plocka billiga poänger så kommer vi i treklövern att hålla fast vid den översiktsplan som samtliga partier står bakom. Vi har modet, kraften och förmågan eftersom vi i treklövern arbetar på uppdrag av alla göingar, inte bara några.

Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge

Esbjörn Svensson (C), gruppledare Centerpartiet

Magnus Nilsson (KD), gruppledare Kristdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons