Annons

Cancervården är inte jämlik i Region Skåne

Den 6 september invigdes på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK), Kirurgisk Onkologisk Avdelning på plan 6. Det bjöds till mingel med snittar och bubbel men vad innebär egentligen denna nya avdelning?
CSK • Publicerad 9 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
CSK har inte hängt med i utvecklingen, skriver de undertecknande kirurgerna.
CSK har inte hängt med i utvecklingen, skriver de undertecknande kirurgerna.Foto: Lasse Ottosson

Vi kan inte längre blunda för det faktum att cancervården inte är lika för onkologpatienter i Region Skåne. CSK saknar en onkologisk slutenvårdsavdelning och har gjort så länge. En avdelning där cancerdrabbade patienter i olika stadier av sin sjukdom kan få vård när till exempel biverkningarna av givna cellgifter är svåra. Avdelningen som nu planeras invigas är på inget sätt en sådan avdelning. Denna nya avdelning bemannas av kirurger, det finns ingen onkolog knuten till avdelningen.

Det har skett och sker en fantastisk utveckling vad gäller behandling av cancersjukdom. Behandlingarna skräddarsys verkligen utifrån tumörtyp och stadium samt individualiseras beroende på patientens övriga sjuklighet.

Annons

Flera specialiteter samarbetar på ett fantastiskt sätt för att ge den enskilda patienten de absolut bästa förutsättningarna att i majoriteten av fallen överleva cancern, i andra fall; leva med kronisk cancer under ofta lång tid med så bra livskvalitet som möjligt.

”Vi hjälper gärna till, och engagerar oss så mycket vi bara kan, men vi kirurger har inte den onkologiska kompetensen som patienterna har rätt att få. Onkologerna behövs verkligen i slutenvården.”

Vi är stolta över den sjukvård vi kan ge våra patienter på CSK. Den snabba utvecklingen av nya onkologiska behandlingar ställer dock nya krav på slutenvården.

Här har tyvärr CSK inte följt med i utvecklingen; den har stannat av. CSK har ingen onkologisk avdelning som kan möta upp de framsteg som skett det senaste decenniet. Detta leder till brister i patientsäkerhet, fördröjning av uppstart av viktiga behandlingar. I förlängningen resulterar det också till ett onödigt lidande både för patienter och anhöriga.

På CSK finns en onkologmottagning som enbart ger vård i öppenvårdregi. När patienter är i behov av inneliggande vård är det kirurgkliniken som tar över eftersom onkologkliniken saknar slutenvårdsavtal på CSK. Detta är extremt föråldrat och fungerade kanske för något decennium sedan, men är inte försvarbart längre.

Man kan förenklat likna det vid, att vi som kirurger, skulle be onkologer ta hand om och handlägga våra kirurgiska komplikationer. Vi hjälper gärna till, och engagerar oss så mycket vi bara kan, men vi kirurger har inte den onkologiska kompetensen som patienterna har rätt att få. Onkologerna behövs verkligen i slutenvården.

Region Skåne ger inte sina medborgare lika cancervård. Tillhör du Malmö/Lund som onkologpatient och är i behov av inneliggande vård blir du omhändertagen på en onkologavdelning. Det vill säga en onkolog har ansvaret för vården.

CSK måste prestera bättre och vi är skyldiga våra patienter en ”äkta onkologavdelning”. Att ägna sig åt semantik och byta namn på en avdelning men inte dess verksamhet är att vilseleda, sprida rökridåer och skapa illusioner.

Sjukhusledningen har inte lyssnat på medarbetarna och har inte förmedlat och kommunicerat detta vidare till Sjukhusstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vi ser det som vårt ansvar att reagera när vi inte kan ge den vård som patienterna är i behov av. Fler och fler människor överlever idag sin cancer och många lever med kronisk cancer. CSK måste möta upp och kunna ge denna patientkategori den bästa vården.

Det duger inte att sätta upp teaterkulisser!

Annons

Viktoria Åkesson

Laila Shakhtour

Tor Svensjö

Karolin Isaksson

Kim Gulis

Anna-Kristín Höskuldsdóttir

Samtliga undertecknade är verksamma Kirurger på Bröstcentrum, Kirurgkliniken Centralsjukhuset Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons