Annons

Dags att omvandla Gamlegården och övriga utanförskapsområden

Över en halv miljon svenskar bor i Sveriges utsatta områden. Det är områden där arbetslösheten är hög, skolresultaten låga och kriminaliteten hög.
Trygghet • Publicerad 8 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur ska man skapa långsiktig hållbarhet för bostadsområdet Gamlegården? frågar sig kommunalrådet Pierre Månsson (L).
Hur ska man skapa långsiktig hållbarhet för bostadsområdet Gamlegården? frågar sig kommunalrådet Pierre Månsson (L).Foto: Johan Nilsson/TT

I dessa områden tvingas de boende leva under den otrygghet som gängkriminalitet skapar. Från dessa områden sprider sig mycket av det grova våld som slår mot Sverige. Det behövs en långsiktig handlingsplan för de utanförskapsområden som finns i hela Sverige.

Hade man byggt ett bostadsområde som Gamlegården idag? Med stor säkerhet är svaret nej. Miljonprogrammet som lanserades 1964 har gett bristfälliga bostäder, otrygga miljöer och skapat problem på många orter. Polisens lista med ”utsatta områden” definieras av att det är platser med ”låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället” – i princip alla bostadsområden på polisens lista härstammar från miljonprogrammet. Så, problemen som Kristianstad har med Gamlegården är inget unikt. Bostadsområden med problem finns i nästan alla Sveriges kommuner. Det som är speciellt i vår kommun är att Gamlegården är så stort.

Annons

Vad är då grundproblemet? År efter år drar området till sig hyresgäster som inte kan försörja sig själva och betala sin egen hyra. Mindre än hälften av den vuxna, arbetsföra befolkningen har ett jobb. Kriminaliteten är hög. De som får jobb tenderar att flytta därifrån – och ersätts med nya arbetslösa som flyttar in.

”Helhetsgrepp måste tas långsiktigt och vi kan inte bara titta ett par år framåt i tiden utan snarare ha ett 15–25-årsperspektiv.”

Samtidigt är det viktigt att betona att vi inte vill skuldbelägga alla som bor på Gamlegården. Snarare är det ju de som bor där som blir hårdast drabbade av att området är ett utanförskapsområde. Det är också viktigt att påpeka att Gamlegården är ett väldigt välskött bostadsområde. På många håll runtom i Sverige är de utsatta områden rena slumområden.

Hur ska man skapa långsiktig hållbarhet för bostadsområdet Gamlegården? Det måste tas ett helhetsgrepp där vi tittar på en omvandling för hela området. Invånare måste kunna göra bostadskarriär inom området och kunna köpa en bostadsrätt inom Gamlegården. Fastighetsägaren behöver bygga om och anpassa beståndet så att även stora familjer kan hitta passande lägenheter. Vi behöver se över och fastställa om det finns delar av området där förutsättningarna saknas för att göra miljöer eller kvarter trygga. Vi måste på allvar utreda hur många som bor på Gamlegården och vi måste få bukt med trångboddheten i området. Kanske blir det faktiskt nödvändigt att riva delar av bostäderna för att göra området mindre.

Pierre Månsson, Liberalerna.
Pierre Månsson, Liberalerna.Foto: Mikael Persson

Helhetsgrepp måste tas långsiktigt och vi kan inte bara titta ett par år framåt i tiden utan snarare ha ett 15–25-årsperspektiv. Självklart är behärskning av svenska språket och ett jobb att gå till viktiga pusselbitar. Man kan inte heller blunda för att det finns kulturella skillnader i hur man ser på samhället och samhällets roll. Insatser behövs för att fler ska kunna förstå det svenska samhället. Viktigt är att se till att grogrunden för de kriminella gängen försvinner. Vi måste tillsammans se till att vi får ett starkare föreningsliv på Näsby.

Ska vi kunna skapa ett tryggare Kristianstad och Sverige behöver vi få bukt de utsatta miljöerna i miljonprogrammet.

Pierre Månsson (L), kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons