Annons

Därför måste vi prata om klass även 2022

Samhällets roll är att finnas där när du är som svagast och ge dig rätt förutsättningar till det liv du önskar. Men under alltför lång tid har vi byggt upp och normaliserat klassamhället. Därför måste vi prata om klass även 2022.
Utanförskap • Publicerad 5 januari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Klassamhället lever kvar, men nu i en annan form.
Klassamhället lever kvar, men nu i en annan form.Foto: BERTIL NORBERG

Jag är tacksam över att jag under mina år i riksdagen har jag haft förmånen att jobba med flera intressanta frågor och utskott, detta då jag varit en del av både kultur- och justitieutskottet samt varit ersättare i social- och utbildningsutskottet.

Och oavsett utskott, oavsett frågor så finns det en röd tråd som inte går att bortse ifrån. För oberoende av om vi talar om kriminalitet, kulturellt utanförskap, lägre utbildningsnivåer, sämre arbetsmiljö och sämre anställningsavtal eller försämrad folkhälsa så är klass en avgörande faktor för vilka chanser du har i livet.

Annons

Under alltför lång tid har vi byggt upp och normaliserat ett klassamhälle som innebär att människor kan delas in i olika klasser som präglas av påtagliga ekonomiska och sociala skillnader.

Klasser som inte bara avgör ens möjligheter i livet utan också påverkar vilket inflytande man har i samhället och i det demokratiska samtalet. Ett klassamhälle som kort innebär att vi har olika förutsättningar!

Där rika ställs mot fattiga. Där utbildade ställs mot outbildade. Där stad ställs mot land. Där arbetsgivare ställs mot arbetare. Där personer som tillhör de lägre klasserna oftare har lägre betygssnitt, kortare utbildning, kortare livslängd, mer sällan både får ta del samt utöva kultur och dessutom oftare placeras i ett utanförskap och lättare hamnar i en kriminell bana.

Med detta ständigt i åtanke är det kanske inte konstigt att det politiska debattklimatet provocerar mig. För lösningar på samhällets problem är inte en fri marknad eller hårdare tag. Det som behövs är strukturella förändringar och breda lösningar som kan kroka arm. Breda lösningar såsom att vi behöver fler poliser OCH fler lärare samt socialarbetare. Vi behöver stärka kriminalvården OCH stärka skolan. Vi behöver agera mot skattesmitare OCH se över fördelningspolitiken. Skärpa straffen OCH stärka välfärden med mera.

Som politiker måste vi kunna lyfta blicken och se helheten. Brottsligheten i samhället är sällan att medvetet val utan snarare en brist på valmöjligheter. Den lägre utbildningsnivån i våra utsatta områden är inte ett resultat av lathet eller dumhet utan istället en brist på stöd och resurser.

”Den lägre utbildningsnivån i våra utsatta områden är inte ett resultat av lathet eller dumhet utan istället en brist på stöd och resurser.”

Där det kulturella utanförskapet sällan beror på ointresse utan snarare beror en brist på vuxna förebilder och kunskaper om föreningslivet. Där sämre arbetsmiljö och anställningsavtal sällan beror på oviljan till att arbeta utan snarare är ett resultat av att arbetsgivare utnyttjar människors ekonomiska och sociala utsatthet.

Lika viktigt som det dock är att belysa detta perspektiv är det också att förklara att lösningen inte är att alla människor ska göra en klassresa, till exempel ska en arbetare kunna känna stolthet över sin klasstillhörighet utan att nedvärderas eller påtvingas annan. Dock ska alla som vill förändra sina liv och sina förutsättningar ges möjligheten. Men framförallt ska alla klasser ha samma möjligheter till utbildning, vård, omsorg, drägligt arbete, inflytande och anständiga liv.

Är klassfrågan en valvinnare? Kanske. Kanske inte. Men oavsett politisk diskussion tänker jag fortsätta prata om det.

Därför samhällets roll är inte att straffa eller sätta människor mot människor. Samhällets roll är att finnas där när du är som svagast och ge dig rätt förutsättningar till det liv du önskar. Och därför måste vi prata om klass även 2022.

Anna Wallentheim, riksdagsledamot S

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons