Annons

Den bottenlösa egna plånboken

På ledarsida i NSk/Kb- 2022-02-10 hittar vi rubriken ”Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra” där ledarskribenten Anders Gustafsson förtjänstfullt tar upp olika potentaters löner.
Arvoden • Publicerad 1 mars 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Frikostiga löner till tjänstemän i stat, kommun och landsting måste uppmärksammas, enligt skribenten.
Frikostiga löner till tjänstemän i stat, kommun och landsting måste uppmärksammas, enligt skribenten.Foto: Henrik Montgomery/TT

Löner, arvoden och ersättningar är av största intresse för väljare skattebetalare inför det stundande valet.

Gustavsson nämner LO:s ordförande Susanna Gideonssons lön tydligen uppgående till 112 294 kronor per månad. Frågan uppstår om hon som varande ordförande för Landsorganisationen överhuvudtaget förstår den verkliga innebörden i ordet solidaritet. Gustavsson uppger också att medianmånadslönen för direktörer inom transportnäringen uppgår till 50 000 kronor per månad.

Annons

Nå när löner nämns erinrar vi oss den skandalomsusade regiondirektören i Region Skåne, Alf Jönsson, med en lön på cirka 175 000 kronor per månad.

Den förre ”välarvoderade” socialdemokraten regionstyrelseordföranden Henrik Fritzon tyckte sig, som han uttryckte det, ha hittat en riktig tolvtaggare när han lockade Alf Jönsson till regionen.

”Det är våra gemensamma ansträngningar nämligen skattemedel som frikostigt tas i anspråk.”

Många frågar sig efter ”affärerna” med det i rättsliga turer inblandande företaget Vårdinnovation om Jönsson fortfarande har sin anställning och sina tolv taggar kvar?! Detta med ovan nämnda ingångslön 175 000 kronor per månad eller har den möjligtvis ökat?! Den frågan tycker undertecknad våra välarvoderade landstingspolitiker ska besvara innan valet stundar.

Huruvida vi överhuvudtaget behöver den politiska nivå landstingen utgör är nu en fråga som dessbättre alltmer diskuteras. Kärleksfull omvårdnad av sjuka och svaga behöver ingen kostsam politisk inblandning.

Med tanke på att många kommunal- och landstingsråds arvoden nu i många fall vida överstiger ett riksdagsmannaarvode tycks innebörden av ordet ”skälig”, som nämns i kommunallagen, dessvärre vara okänd för många av våra politiker. Enligt ovan nämnda föråldrade kommunallag kan politikerna i kommuner och landsting själva i ”skälig” omfattning bestämma nivån på sina arvoden och ersättningar.

Ett riksdagsmannaarvode uppgick 2021 till kronor 62 400 kronor per månad.

Politikers arvoden och ersättningar och de allt mer frikostiga löner som nu utgår till många tjänstemän i stat, kommun och landsting måste uppmärksammas. Det är våra gemensamma ansträngningar nämligen skattemedel som frikostigt tas i anspråk.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Lars-Åke EnglundSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons