Annons

Den dyra skandalen med Sydvästlänken

Sydvästlänken var Svenska Kraftnät (SVK) största projekt sedan SVK bildades 1992 och som ägs av staten.
Elförsörjning • Publicerad 29 november 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Omriktarstationen Hurva utanför Lyby. Den södra delen av Sydvästlänken mellan Hallsberg och Hörby är en 25 mil lång likströmsförbindelse. Skribenten beskriver projektet som ett enormt misslyckande.
Omriktarstationen Hurva utanför Lyby. Den södra delen av Sydvästlänken mellan Hallsberg och Hörby är en 25 mil lång likströmsförbindelse. Skribenten beskriver projektet som ett enormt misslyckande.Foto: Johan Nilsson/TT

Sydvästlänken som SVK började bygga 2012 och som skulle vara klart 2017, till en kostnad på 7300 miljoner kronor och som skulle öka elförsörjningen till Skåne med 25 procent (1400 MW, megawatt) och med en överföringskapacitet som blev 1200 MW är lika med 22 procent. Driftstarten har uppskjutits 26 gånger. Det är i huvudsak likströmsöverföringen från Barkeryd till Hurva, en sträcka på 25 mil mest markkabel som SVK genom inkompetens vid inköp och genomförande ännu inte är helt klart och blir det troligen inte på många år. Detta för att man valde en 115 miljoner billigare och en ej beprövad leverantör för växelström- likströmsomvandlingen som inte klarar av mer än 800 megawatt, ratade ABB och Siemens som är världsledande. Ett exempel på flera förseningsförklaringar, finns 24 till, från SVK.

Enligt SVK behövdes 570 skarvar på likströmsöverföringen bytas ut på grund av först för fel från skarvleverantören sedan för skador vid en provkörning? Det grävdes men inga skarvar byttes i Bjärnumstrakten enligt samtal med personalen. Byttes några skarvar alls? Sydvästlänken kördes igång i sommaren 2021 med en kapacitet på 800 megawatt, två tredjedelar, inte 1200 megawatt som uppdraget var på. Detta ger en ökad överföringskapacitet på 15 procent inte 25 procent som var uppdraget. SVK skrev angående Sydvästlänken att dom hållit sig inom budget vilket man inte kan hålla med om, med 800 MW borde det kostat cirka 4867 miljoner kronor. SVK borde alltså återbetala cirka 2400 miljoner kronor till oss skattebetalare. Var i kontakt med SVK på deras hemsida i december 2021 och ställde två frågor, Vad klarar Sydvästlänken av att överföra, visste det var 800 MW, fick till svar att den klarar 1200 MW.

Annons

Hur mycket effekt har förts över på Sydvästlänken sedan den togs i drift sommaren 21, det kunde SVK inte svara på även att dom mäter effekten kontinuerligt? Jag skrev tillbaka till SVK att jag visste att den inte klarar att överföra 1200 MW och fick ett korrekt svar att det var 800 MW. Elproducenter i SE3 och SE4 borde inte ha varit intresserade av att Sydvästlänken kom i drift så fort som möjligt med eventuellt. sänkt elpris som följd.

En sänkning av elpriset per kilowatt med i snitt 5 öre över året i SE3-4 ger en intäktsförlust för ägarna på R3,

R4 och O3 (28,7 terrawatt per år) på cirka 1 430 miljoner kronor per år. Alltså fanns det stora ekonomiska intressen som önskade förseningen av Sydvästlänken. Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat affärsverket SVK hantering av Sydvästlänken. I uppdraget har det ingått att analysera orsakerna till förseningarna i projektet. Dom ger svidande kritik mot SVK. Det är också konstigt att näringslivet, Region Skåne, kommunerna i Skåne, politiker och Skånes dagstidningar som inte reagerar på detta misslyckande av SVK:s projekt för att förse Skåne med behövlig elkraft. Detta borde vara ett scoop för journalister att grotta i och skriva sanningen om Sydvästlänken och SVK.

Lars Persson, Bjärnum

Annons
Annons
Annons
Annons