Annons

Den lokala kulturen blir lidande utan studieförbundens stöd

Redan vid invigningen av Hässleholm Kulturhus bidrog studieförbunden till att huset fylldes med kulturupplevelser. Från musik med lokala band och metalgiganterna Entombed till dansuppvisning och prova-på verksamhet.
Kulturhuset 20 år • Publicerad 12 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arkitekten Per Olof Frenning visar upp sin skapelse i Hässleholm tillsammans med Conny Åhs, hösten 2020. Nu är det dags för det uppskjutna 20-årsjubileet.
Arkitekten Per Olof Frenning visar upp sin skapelse i Hässleholm tillsammans med Conny Åhs, hösten 2020. Nu är det dags för det uppskjutna 20-årsjubileet.Foto: Stefan Sandström

I nästan tjugo år fortsatte studieförbunden att arrangera föreläsningar, konserter, studiecirklar, utställningar och andra kulturupplevelser i huset. Många av studieförbunden använde sig även av kulturhuset för att genomföra konferenser och personalutbildningar här. Vissa gånger har vi samverkat med kulturförvaltningen, som vid tioårsjubileet och när Hässleholm fyllde 100 år. Andra gånger har vi stått som ensamma arrangörer eller gjort arrangemang med några av alla de organisationer som vi samarbetar med. På så vis har delar av de statliga, regionala och kommunala bidrag som vi tilldelats gagnat kommunen, samtidigt som vi gjort uppskattad verksamhet för såväl publik som lokala kulturutövare. Detta är något vi inte hade haft en tanke på att sluta med, om det inte vore för det politiska beslut som tvingade oss till det.

”Detta är något vi inte hade haft en tanke på att sluta med, om det inte vore för det politiska beslut som tvingade oss till det.”

2019 drogs det kommunala bidraget till studieförbunden i Hässleholm in och därmed även möjligheten att använda oss av regionala medel i kommunen. Med ens försvann merparten av den verksamhet vi tidigare gjort i kommunen i allmänhet och i kulturhuset i synnerhet.

Annons

Nu firar Hässleholm Kulturhus tjugo år och studieförbunden lyser av förklarliga skäl med sin frånvaro. Vi hade gärna bidragit med såväl verksamhet som med material till utställningen, men utan ekonomiska förutsättningar finns inte den möjligheten. Detta är såklart tråkigt, men det är än värre att vi heller inte fortsättningsvis kommer att kunna stötta de lokala arrangörer och aktörer som skulle kunna göra både kulturhuset och kommunen till det kulturella nav som det har möjligheter att vara. Det kommer vi bara kunna göra om stödet till studieförbunden återinförs.

Studieförbundens Samverkansorgan Skåne Nordost

genom

Susanne Alpar, ordförande

Patrik Nilsson, vice ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons