Annons

Det behövs en ny upplaga av de religiösa skrifterna

Hur vi pratar och skriver, påverkar vårt samhälle. Det är en vishet som är uppenbar idag då språkbruket, inte minst på internet, är sådant att man förfäras. I Kristianstadsbladet den 17 oktober bjöd två personer från Ekumeniska Rådet i Kristianstad, Stefan Rosén och Louise Nyman, in oss att delta i debatt om ordets betydelse i dagens samhälle.
Ordet • Publicerad 19 oktober 2019
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ordet är viktigt. Låt oss därför se hur de som bjuder in till debatten om ordets betydelse, judar, muslimer och kristna, själva använder ordet.
Ordet är viktigt. Låt oss därför se hur de som bjuder in till debatten om ordets betydelse, judar, muslimer och kristna, själva använder ordet.Foto: Fareed Khan

Ordet är viktigt. Det vackraste uttrycket för dess betydelse finns i Johannesevangeliet (1:1-5):” I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”

Ordet är viktigt. Låt oss därför se hur de som bjuder in till debatten om ordets betydelse, judar, muslimer och kristna, själva använder ordet. Låt oss gå till de ord som förvisso är nedtecknade av människa, men som de hävdar är givna av deras gud. Följande textavsnitt ingår i deras heliga texter.

”Dessa texter är inte föredömliga som ord. De är bottenlösa i sin ondska.”
Annons

Så här skriver judarna och de kristna, ”Herren skall sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar, för att du övergav mig.” (Femte Mosebok 28:20)

Så här skriver muslimerna. ”Vi skall låta dem som påstår att Våra budskap är lögn brinna i denna eld – i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt. Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 4:56)

Dessa texter är inte föredömliga som ord. De är bottenlösa i sin ondska. De kan motivera människor till de mest fruktansvärda brott mot mänskligheten. De är barbariska och ondskefulla. Hade någon skrivit så idag, hade sannolikt skrivaren blivit lagförd. Att dessa ondskefulla ord får finnas i böcker idag beror enbart på den profana religionsfriheten och yttrandefriheten.

”Så länge de hotar mig med Förintelse och evig eld och ny hud, saknar de trovärdighet när det gäller omvårdnad om oss genom vårt språk.”

De som håller dessa ord för heliga får gärna komma ut i samhället för att diskutera och städa upp i vårt språk. Men först måste de själva städa i sina våldsamma texter. Så länge de hotar mig med Förintelse och evig eld och ny hud, saknar de trovärdighet när det gäller omvårdnad om oss genom vårt språk. De är långt från Johannesevangeliets visdom.

Judar, kristna och muslimer! Ni anmodas att göra en grundlig genomgång av era heliga texter. Gör en ny, reviderad upplaga, utan den abrahamitiska barbarismen och fanatismen. När den nya, reviderade upplagan av toran, bibeln och koranen kommer, då kanske ni får sådan trovärdighet att ni kan initiera en debatt om ordets betydelse. Då visar ni att ni har en förmåga att hantera Ordet.

Sven-Olof Yrjö Collin

Öllsjö

Maria NilsonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons