Annons

Det går att effektivisera administration i sjukvården

Detta är en uppföljande artikel till artikeln ”Vill politikerna ha kvar den psykiatriska slutenvården i Kristianstad” skriven av flera läkare bland andra Julia Borg som är fackligt aktiv.
Psykiatrin i Kristianstad • Publicerad 23 januari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det går att spara pengar på administrationen för att kunna satsa mer pengar på psykiatrin, resonerar skribenten.
Det går att spara pengar på administrationen för att kunna satsa mer pengar på psykiatrin, resonerar skribenten.

Den sammanfattar problem med tillgången på vårdplatser och att erfaren personal slutar. Publicerades 20/12 förra året. Undertecknad har lång erfarenhet som överläkare i psykiatri. Sjukvården präglas nu liksom tidigare av debatt om ekonomiska besparingar. De uppgifter som gavs av Julia Borg med flera är ytterst relevanta. Man har sedan många år minskat vårdplatser i psykiatri och det finns kopplingar till risk för ökad dödlighet.

Jag arbetade några år som överläkare i psykiatri mellan 2003 fram till 2008 i Skaraborg, Hälsingland och Oslo. Jag arbetade med bemanningsföretag och direkta avtal. Jag hade tidig läkartjänst i Skaraborg och Hälsingland, kunde således jämföra tidsmässigt och med Norge.

Annons

Bemanningsföretag gör ett omfattande arbete med att rekrytera och detta är omfattande arbete som respekteras. Men vad händer sen. Jag menar att de ganska få överläkarna exempelvis i Skaraborg var intresserade av att skriva direktavtal med regionen. Detta hade sparat betydande summor, sjusiffrigt men det fanns inget intresse från lokala administrationer. Däremot fanns intresse i Oslo. Jag åkte flera gånger dit.

När det gäller personal så är andra personalgrupper beroende av samarbete med läkare. Det är en fråga om trygghet. Dessutom praktiska åtgärder som sjukskrivningar, läkemedel, allmän handläggning. Under min tid var samarbete bra, men på grund av så få läkare så fick personal be om hjälp. Köer ibland.

En lång rad av praktiska detaljer om man ska kunna rekrytera och bemanna. Hjälp med boende. I Hälsingland saknades läkarprimärjourer.

I båda regionerna saknades övernattningsrum till läkarbakjour. Det kunde vara längre geografisk avstånd. Det positiva med regionerna var löneadministrationen och att det i sig är positivt att vara anställd av en region.

Gunilla Dored

Tidigare överläkare i psykiatri Sverige och Norge

”Detta hade sparat betydande summor, sjusiffrigt men det fanns inget intresse”
Annons
Annons
Annons
Annons