Döden skördar i ”kinesiska sjukans” spår

Mycket tungt och tragiskt att se hur döden nu härjar jorden runt, i en under fredstid sällan skådat omfattning. Land efter land måste släppa till invånare, i en utsträckning, som verkar fullkomligt surrealistisk. Det har fått stora konsekvenser överallt där den dödsbringande smittan drabbar mänskligheten. Exempelvis måste man i mångmiljonstaden New York gripa till sista utvägen att låta begrava de egna invånare i massgravar, skriver Svend E.Pedersen i Åhus.
Coronakris • Publicerad 7 maj 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hndratals sörjande samlades trots restriktionerna i Brooklyn för att ta farväl av rabbinen Rabbi Chaim Mertz som dött i sviterna av covid-19.
Hndratals sörjande samlades trots restriktionerna i Brooklyn för att ta farväl av rabbinen Rabbi Chaim Mertz som dött i sviterna av covid-19.Foto: Peter Gerber

Tiden och begravningsentreprenörerna i New York räcker i många fall icke till för det normala begravningsskick och ceremoniell, utan skapar sådana abstraktioner i coronapandemins spår att det blir svårt att ta åt sig.

I vårt lilla Sverige i övre utkanten av Europa fick vi lite respit, då många länder drabbades flera veckor tidigare, innan viruset kryssade våra gränsmarkeringar, med känt resultat. En för ögat osynlig, men dödsbringande fiende, vars dödande och utveckling vi ännu icke sett slutet på. Ändå verkar det som Sveriges regering och berörda myndigheter ”togs på sängen” när först en invånare och sedan snabbt många fler drabbades av det nya okända virus. Stora brister finns såväl inom medicin, som vård och omsorg, även skyddsutrustning för alla våra duktiga medarbetare inom vård och omsorg var obefintlig!

”När vi nu fått en ”käftsmäll” och yrvaket kommit ur ”Törnrosasömnen” samt insett att vår beredskap icke är god, ja den är rent av undermålig..”

Att Sverige hamnade i en ”nymornad” situation under glödande coronakris, i nästan hela världen, hänger samman med att vi, svenska folket, delvis på grund av våra höga skatter, invaggats i tron att ”vår beredskap är god” i alla lägen. När detta har pågått under lång tid, verkar det även som våra förtroendevalda och förvaltningarna på alla plan i samhället har invaggats i trygghet, som om allt är under kontroll?

När vi nu fått en ”käftsmäll” och yrvaket kommit ur ”Törnrosasömnen” samt insett att vår beredskap icke är god, ja den är rent av undermålig, trots alla påstående om motsatsen. Då sätter hela Sverige igång med kämpaglöd, energi och arbetslust från regering till den enskilda medborgaren, alla vill hjälpa till på bäste sätt, så vi kan lyckas med att ”knäcka” den lömska, osynliga och dödsbringande pestilensen, som först kan neutraliseras när forskarna lyckas framställa ett verksamt vaccin.

”Vi har en mycket stor kader av medarbetare inom vård och omsorg, som dagligen sätter hälsan på spel för att medborgarna skall känna sig trygga på sjukhus, omsorg -och äldreboende, hemtjänst samt på övriga vårdinstitutioner...”

Vi har en mycket stor kader av medarbetare inom vård och omsorg, som dagligen sätter hälsan på spel för att medborgarna skall känna sig trygga på sjukhus, omsorg -och äldreboende, hemtjänst samt på övriga vårdinstitutioner. Detta på grund av en, i början av krisen, bristande information och obefintlig skyddsutrustning. Detta är ert arbete. Men vi är alla skyldiga er: Ett stort och varmt tack!

Svend E. Pedersen

Åhus