Annons

Dubbelmoralen som ledstjärna och hyckleri på högsta nivå

Under Lotte Melins tid som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun ökade personalbudgeten från 116 årsarbetare 2021 till 131 årsarbetare 2023, en personalökning med 15 årsarbetare motsvarande 12 procent eller cirka 20 miljoner på två år.
Osbykritik • Publicerad 29 september 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lotte Melin (C) i Osby kritiseras i insändaren.Foto: Mikael Persson

För dessa 131 årsarbetare finns åtta chefstjänster, inklusive förvaltningschef. Under samma tid, 2021–2023, har Miljö och byggnämnden haft oförändrat 10 årsarbetare. (Källa: osby.se)

Nu begär kommunstyrelsen med sin nya ordförande kraftiga besparingar inom räddningstjänsten där 2,5 miljoner ska sparas genom att tre av fyra heltidstjänster dras in. Det sker när den nya brandstationen håller på att färdigställas. Små barn i Killeberg ska bussas till Hasslarödsskolan I Osby för att Lotte Melin enligt intervju anser att ”det är ekonomiskt att flytta barn till Osby”. Hon presenterar varken kalkyl eller konsekvensbeskrivning. Gymnasieskolans yrkesutbildningar är en annan verksamhet som pekas ut som lämplig besparing.

Annons

Att som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden låta kostnaderna skena och samtidigt ålägga andra nämnder stora sparbeting är inget annat än dubbelmoral.

Det måste uppfattas som hyckleri att Lotte Melin åker till Killeberg och klappar oroliga småbarnsföräldrar på axeln och ”ger en eloge” för att de bryr sig om barnens skoldag som blir både längre och otryggare genom bussning till Hasslarödsskolan. Det är uppenbart att inte heller utbildningsförvaltningen fungerar. Vem leder verksamheten, politikerna eller tjänstemännen?

I en tidigare insändare har jag uppmanat till studiebesök i Markaryds kommun som är något mindre än Osby men har en liknande struktur. Det är en lämplig uppgift för ansvariga politiker. Eller har de redan gett upp och satt sig i knäet på fyra damer i kommunhuset?

Allmänhetens förtroende för kommunalrådet Lotte Melin, kommundirektören Petra Gummesson, chefen för utbildningsförvaltningen Åsa Hallén Olofsson och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Ulrika Nordén Johansson är minst sagt svalt. Den senare är nyanställd efter att ha lämnat Karlshamns kommun med avgångsvederlag på fyra månadslöner samt två årslöner.

Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens förvaltningar är i stort behov av en genomlysning, den senare för andra gången på några år. I Osby har kommunstyrelseförvaltningen

47,78 årsarbetare jämfört med Markaryds kommun med 28,5 årsarbetare i sin förvaltning (2022).

Det är inte heller rimligt att Osby kommun har två tekniska förvaltningar – Miljö- och bygg samt samhällsbyggnad – med sammanlagt 141 årsarbetare. Markaryds kommun har en teknisk förvaltning med 110,8 årsarbetare (2022) som leds av förvaltningschef och fyra enhetschefer, varav en för VA- enheten och en för räddningstjänsten. I Osby ligger VA-enheten utanför samhällsbyggnadsförvaltningens budget och räddningstjänsten finns under kommunstyrelsen.

(Källor: osby.se och markaryd.se)

”Politik är att vilja” är ett av de mest kända citaten av Olof Palme. Kanske inte lika känt är hans konstaterande att ”politik är det möjligas konst”. Det ska bli intressant att se vad politiker och chefer i Osby vill. En möjlighet är naturligtvis att byta ut dem som varken kan eller vill mot dem som både kan och vill.

Observer

Annons
Annons
Annons
Annons