Annons

Ekonomutbildningarna vid Högskolan Kristianstad är akademiska utbildningar

Kommer ekonomutbildningarna vid Högskolan Kristianstad att bli politiska propagandamaskiner som för ut en politisk organisations målsättningar kring hållbarhet och jämställdhet i sin utbildning och forskning?
Publicerad 26 februari 2018
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Högskolan Kristianstad har en akademisk värdegrund, menar insändarskribenten.
Högskolan Kristianstad har en akademisk värdegrund, menar insändarskribenten.Foto: bosse nilsson

Den frågan kan ställas efter att ha tagit del av Radio Kristianstad och Kristianstadsbladets rapportering av en engagerad lärares uttalanden tisdagen den 20 februari (http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/hogskolan-kristianstad-far-nyckelroll-i-fn/).

Kära medborgare, och inte minst, skattebetalare, som betalar för vår verksamhet, det intrycket som massmedia gav är inte korrekt. Du har här min dementi.

Annons

Högskolan Kristianstad är en akademisk läroanstalt och har därför en akademisk värdegrund. Som professor, med ansvar att företräda akademins värdegrund, kan jag intyga att jag, tillsammans akademiska kollegor som delar den akademiska värdegrunden, inte företräder den politisering och ideologisering av utbildning och forskning som den intervjuade läraren tycks företräda. Vi företräder de akademiska värderingarna och låter dem genomsyra vår utbildning och vår forskning. Dessa värderingar är främst:

- Vi utbildar i kunskap som är vunnen med vetenskapliga metoder. Det innebär inte att vi förnekar andra kunskapstyper, som t ex den konstnärliga, eller politiska värderingar. Men akademins trovärdighet och själ bygger på att vi meddelar vetenskaplig kunskap medan konstnärerna för ut sin kunskap, och de politiska organisationerna för ut sina värderingar kring hållbarhet, nationell samling etc.

-Våga tänka själv, vilket är Upplysningens radikala slagord. Vi företräder ett kritisk tänkande och vi lär våra studenter att tänka kritiskt, och att våga tänka. Däremot är det inte vår uppgift att berätta vad de skall tänka, vare sig till exempel jämlikhet eller rasåtskillnad. Dessa är värden som vi granskar, kritiserar, debatterar, utvärderar, men vi pläderar inte för något av dem, oaktat de samhällsvindar som blåser för endera av värdena, eftersom de inte är vetenskapliga kunskaper.

-Akademisk frihet, vilket innebär att varje lärare har att, inom sin sakkunskap, avgöra vad som skall meddelas i utbildningen och utföras som forskning. Inte Kungen, Statsministern, Ärkebiskopen och Rektor tillsammans kan ge minsta direktiv till en akademisk lärare, så länge den står stadigt på den akademiska värdegrunden.

Dessa är de tre främsta akademiska värderingar som en akademisk utbildning och forskning vilar på. Vi ser idag ett hårt tryck på att kulturell och akademisk verksamhet skall bli politiska megafoner. Men en stark akademisk värdegrund innebär att ekonomutbildningarna står mot den politiserande ideologiska stormen. Vi fortsätter envetet att leva vår akademiska frihet och meddela vetenskapliga kunskaper, i en anda av kritiskt tänkande, följande Upplysningens ideal, Sapere aude.

Sven-Olof Yrjö Collin

professor i Företagsstyrning vid Högskolan Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons