Annons

Elbolagens enda intresse är att elpriset går upp

I Skåne fanns en välskött elproducent och nätföretag med namn Sydkraft AB som ägdes av kommuner. Malmö stad var majoritetsägare. De sålde sitt aktieinnehav till tyska Eon år 2001.
El-elände • Publicerad 7 februari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När Barsebäck stängdes försvann i stort sett all elproduktion från Skåne.
När Barsebäck stängdes försvann i stort sett all elproduktion från Skåne.Foto: Johan Nilsson/TT

Minskat underhåll av kraftstationer och dåligt röjda ledningsgator, bidrog till att många blev strömlösa i flera veckor, när stormen Gudrun svepte över norra Skåne och södra Småland.

I Sydkrafts ägo fanns flera vattenkraftverk och Barsebäcks kärnkraftverk med två kokvattenreaktorer, som togs i bruk 1975 och 1977. Dessa togs ur drift 1999 och 2005, och under dessa år var Göran Persson statsminister. Eon fick då andelar i de kärnkraftverk som ägdes av Vattenfall. Därmed försvann i stort sett all elproduktion från Skåne. Kvar finns vattenkraftverk och några värmekraftverk. Fortfarande har Svenska kraftnät inte ens funderat på att ersätta det bortfall av elproduktion som blev resultatet av nedläggningen av Barsebäck.

Annons

Först när Lars Lejonborg år 2007 hade tagit hem den stora forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) till Lund, förstår Svenska Kraftnät att Skåne måste förses med mer el och Sydvästlänken byggs från Jönköping till Hurva. Efter mycket möda kunde Sydvästlänken tas i bruk förra året. Tur är det att ESS inte är i full drift utan den också dras med förseningar. När hela forskningsanläggningen är i full drift finns inte mycket effekt över till övriga verksamheter i Skåne.

”Nedläggning av elproduktion ger ju kraftbolagen högre vinster och dessutom slipper de underhålla och renovera kraftverken.”

2016 delas Eon upp i två bolag. I Eon läggs elnätet och Uniper tar över Barsebäck och vattenkraftverken. Uniper har nu övertagits av tyska staten, då företaget var totalt bankrutt. Hur går det med underhållet av vattenkraftverken? Läggs de bara ner, dammar och andra hinder i åarna rivs till förmån för strömmande vatten?

Spotmarknaden Nord Pool startades 1996 av Sverige och Norge och idag är flera länder i Europa medlemmar. Vattenfall är en av storägarna i Nord Pool. Marknads-platsen har fungerat bra fram till dess kärnkraften och kolkraften började avvecklas och politikerna trodde att vindkraften skulle kunna ersätta dessa planerbara och stabila kraftkällor. Vindkraften är för instabil. Om det är blåsigt, ger den mycket energi, men vid ingen vind och kallt väder så sjunker effekten samtidigt som behovet av energi ökar. Detta visar att marknaden inte klarar av att förse folken i Europa med tillräcklig effekt och mängd el till ett rimligt pris.

Under de senaste åren har Tyskland lagt ner flera kärnkraft- och kolkraftverk. I Frankrike står flera kärnkraftverk stilla. I Storbritannien fryser befolkningen, då de inte har råd att köpa gas att värma husen med.

Elbolagen är endast intresserade av att tjäna pengar och vill ju gärna att elpriset går upp så de kan tjäna mer pengar. Nedläggning av elproduktion ger ju kraftbolagen högre vinster och dessutom slipper de underhålla och renovera kraftverken. Renoveras inte vattenkraftverken så kommer de att så småningom helt försvinna eftersom förra regeringen beslutade om nya regler för vattenkraften.

Gudrun Rundberg, Torsebro

Annons
Annons
Annons
Annons