Annons

Elpriset speglar bara marknadsekonomin

I valdebatterna runtom i landet är konsumenternas kostnader för drivmedel och elenergi ett av de viktigaste problemområdena.
Energipriser • Publicerad 10 september 2022 • Uppdaterad 13 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Dessutom följer av marknadsekonomins lagar att det blir oerhört lönsamt att köra oljekraftverket i Karlshamn för fullt, om man nu faktiskt gör det, skriver debattören.
Dessutom följer av marknadsekonomins lagar att det blir oerhört lönsamt att köra oljekraftverket i Karlshamn för fullt, om man nu faktiskt gör det, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT

Sveriges nedläggning av två eller i ett längre perspektiv bakåt flera kärnkraftsreaktorer anses av oppositionen vara orsaken till de dramatiska kostnadsökningarna på senare tid. Man bortser gärna då från det faktum att prisökningarna i de andra EU-länderna är ännu större än här.

EU är överens om att marknadsekonomi ska råda. Det gäller också de olika energiformerna, det vill säga gas, vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, olja, bensin, diesel, kol och förbränning av sopor och träavfall. Priserna i EU ska sättas med utgångspunkt från att jämvikt råder mellan utbud och efterfrågan.

Annons

Priset på elenergi i vårt land diskuteras häftigt inför valet på söndag. Man måste då komma ihåg att samverkan sker i hela EU vad gäller produktion och prissättningen blir därför beroende av utbudet i hela området. El produceras i huvudsak som kärnkraft, vattenkraft, vind- och solkraft samt av gas och oljeprodukter och kol. Då gas och kol i stor utsträckning används för uppvärmning och ersätts av el vid minskad tillgång blir efterfrågan på el mycket större om tillgången minskar drastiskt.

”Att då tro att ytterligare två eller fyra reaktorer för kärnkraft i Sverige skulle kunna påverka tillgången på el i EU i sådan utsträckning att verklig prisminskning skulle kunna ske är närmast att hänvisa till oförmåga begripa marknadsekonomi!”

Före Rysslands krig mot Ukraina hade vi ett relativt stabilt prisläge på el i EU och således jämvikt i utbud och efterfrågan på el. När Putin börjar strypa gasleveranserna och i Frankrike 30 av 56 kärnkraftsreaktorer står stilla och dessutom användning av kol-och olja av miljöskäl minskas och övergång till eldrivna fordon påbörjas ökar efterfrågan på el i mycket, mycket stor utsträckning. Enligt marknadsliberal ekonomiteori sker då en drastisk ökning av priset på el i hela EU. Möjligheter att få ned priset blir då att öka tillgången eller minska efterfrågan eller göra bådadera. Att minska efterfrågan i nuvarande situation är ytterst svårt, efterfrågan ökar i stället drastiskt av ovan nämnda orsaker. Tillgången på elkraft minskar också rejält enligt ovan. Därför ökar priserna så enormt.

Att då tro att ytterligare två eller fyra reaktorer för kärnkraft i Sverige skulle kunna påverka tillgången på el i EU i sådan utsträckning att verklig prisminskning skulle kunna ske är närmast att hänvisa till oförmåga begripa marknadsekonomi! Alternativt ett sätt påverka/lura väljarna här att nedläggningen av dessa reaktorer är orsaken till våra häftiga prisökningar på el.

Dessutom följer av marknadsekonomins lagar att det blir oerhört lönsamt att köra oljekraftverket i Karlshamn för fullt, om man nu faktiskt gör det.

Torsten Jeppsson

Annons
Annons
Annons
Annons