Annons

En blomstrande högskola i en blomstrande stad

Med anledning av förra veckans insändare (15/1 och17/1) vill jag som ordförande i styrelsen för Högskolan Kristianstad förtydliga varför högskolan behöver flytta in till badhustomten och närmare de allmänna kommunikationerna i centrum, skriver Ulf Kvist, ordförande i högskolestyrelsen för Högskolan Kristianstad.
Högskolans lokalisering • Publicerad 24 januari 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Glada miner när högskolestyrelsen ordförande Ulf Kvist och högskolans rektor Håkan Pihl skrivit ett samarbetsavtal kring en centrumetablering av Högskolan Kristianstad.
Glada miner när högskolestyrelsen ordförande Ulf Kvist och högskolans rektor Håkan Pihl skrivit ett samarbetsavtal kring en centrumetablering av Högskolan Kristianstad.Foto: Mikael Persson

Vid flera tillfällen har vi fastslagit detta, senast i december då en enig högskolestyrelse med representanter från lärare, studenter och externa styrelseledamöter beslutade att gå vidare med våra intentioner och skriva ett samarbetsavtal med Intea Fastigheter, som hyresvärd för ett campus i city.

Varför behöver högskolan flytta?

Annons

Jo, för att det är högskolans skyldighet att använda utbildningsbidraget vi får av staten, som ska täcka våra kostnader, på bästa möjliga sätt, inte bara i dag utan även i framtiden. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga och attraktiva måste vi följa med i utvecklingen. Vi behöver lokaler byggda för våra ändamål på en plats dit majoriteten av våra studenter och medarbetare enklast tar sig – till centrum. Hela 75 procent av medarbetarna och studenterna på campusutbildningarna pendlar till högskolan. De som reser kollektivt skulle tjäna uppåt en timme om dagen på ett citycampus. Sannolikt kommer fler av dem att åka kollektivt när de slipper byte och bussväntan ut till Näsby. Därtill behöver högskolan mötesplatser och moderna, flexibla lokaler anpassade för framtidens undervisning och lärmiljöer. Miljöer där akademi, näringsliv och omgivande samhälle kan mötas och utvecklas tillsammans. Något som i princip är omöjligt i nuvarande regementsbyggnader som har kraftiga begränsningar.

Högskolan i centrum, så här skulle det kunna se ut.
Högskolan i centrum, så här skulle det kunna se ut.

Riksrevisionen gjorde förra året en omfattande analys av alla lärosäten i Norden, RIR 2019:21, och konstaterar att Högskolan Kristianstad är ett av de mest resurseffektiva och produktiva lärosätena i Norden. Vi förvaltar därmed våra medel väl, och det måste vi fortsätta göra. Just därför skrev vi i ett tidigt stadium ett samarbetsavtal med Intea för att få ett helt annat hyresläge än andra lärosäten som bygger nya campus. Enligt beräkningarna kan vi få ändamålsenliga lokaler på badhustomten med ungefär samma hyreskostnad som om vi skulle ligga kvar på Näsby.

”Det är en internationell trend eftersom konkurrensen ökar, studenter och medarbetare är mer rörliga och arbetar, undervisar och studerar på nya sätt.”

Satellitcampus utanför stadskärnan var gårdagens lösning. I dag är det stadsintegrerade campus som gäller, speciellt för lärosäten som vårt. De som nu investerar i nya campusbyggnader gör det stadsnära. Det är en internationell trend eftersom konkurrensen ökar, studenter och medarbetare är mer rörliga och arbetar, undervisar och studerar på nya sätt. Lärosäten i Jönköping, Borås, Norrköping, Eskilstuna, Kalmar, med flera, vittnar om idel positiva erfarenheter av sina nya stadsintegrerade campus, där studenternas och medarbetarnas närvaro blåst nytt liv i stadskärnan. En stadskärna behöver mer än boende, och en stadsintegrerad högskola bidrar till en levande stad. Visst sker mesta delen av verksamheten dagtid, men med ett mer attraktivt läge ökar möjligheterna för aktiviteter även på kvällar och helger.

Jag vill också i framtiden se en blomstrande högskola i en blomstrande stad. Därför behöver högskolan flytta in i centrum.

Ulf Kvist

Ordförande i högskolestyrelsen för Högskolan Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons