Annons

En katastrof för Huaröd som by om skolan läggs ned

Ni kommer i dagarna att förväntas fatta beslut om nerläggning av Huaröds skola och förflytta verksamheten till Degeberga skola. I detta brev vill vi förklara varför vi tycker förslaget är dåligt genomtänkt av berörda tjänstemän, skriver Niklas Johannesson och Linda Anderberg i skolans föräldraförening i ett öppet brev till barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad.
Skolnedläggning • Publicerad 5 april 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Daniél Tejera (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad kommun.
Daniél Tejera (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad kommun.Foto: Mikael Persson

Förslaget verkar till stor del baseras på siffror som visar att två av tre föräldrar i Huaröd inte väljer att sätta sina barn i Huaröds skola. Ska man fatta ett så viktigt beslut kanske man ska titta närmare på vad som döljer sig bakom siffrorna. Knappt en handfull föräldrar som bor inne i Huaröd har valt en annan skola för sina barn. Övriga andelar barn tillhör byar i ytterområdena av vårt skolområde. Föräldrarna till dessa barn är inte medvetna om att deras barn tillhör Huaröds skolområde förrän det är dags att göra skolval. Detta har Huaröds föräldraförening påtalat för skolledningen i flera år, utan resultat. Till saken hör också att barnen i dessa byar har haft gratis skolskjuts till Degeberga trots skoltillhörigheten egentligen är Huaröd. HÄR finns svaret till varför två av tre barn inte väljer Huaröds skola.

Skolchef Krister Dagneryd säger att förskolan i Huaröd inte är hotad med sina 28 inskrivna barn och med 5 barn som står på kö. Det är bra, men fullföljer ni förslaget som skolchefen har presenterat kommer även förskolan att utarmas. Vi har lagt fram ett förslag om att få behålla morgon- och eftermiddagsfritids i Huaröds förskolas regi. Dels för att försöka rädda förskolan, men det finns fler anledningar.

”Det förutsätts att alla som behöver fritidsplats för sina barn kan lämna och hämta sina barn i Degeberga med egen bil.”
Annons

Att fritids före och efter skoltid, enligt skolchef Dagneryd, inte på några premisser kan förläggas till Huaröd gör att föräldrar förväntas ha bil. Det förutsätts att alla som behöver fritidsplats för sina barn kan lämna och hämta sina barn i Degeberga med egen bil. Skolbussen går nämligen till Huaröd direkt efter skolans slut och det finns ingen kollektivtrafik mellan Degeberga och Huaröd. Skolchef Dagneryd är svaret skyldigt på hur den ekvationen ska lösas.

Kristianstads kommun blev 2014 utsedd till Sveriges landsbygdskommun. Detta rimmar dåligt med nedläggning av små skolor ute på landet. Vill man profilera sig som landsbygdskommun är det kanske dags att rita om skolområdena så att kostnaderna för småskolorna fördelas på ett annat sätt. Huaröd har stor inflyttning av barnfamiljer just därför att vi kan erbjuda en levande landsbygd med bland annat förskola, skola, affär och friluftsbad. Utan skola och i förlängningen förskola kommer det att slå undan benen för alla verksamheter i byn.

”Det är dåligt ur miljösynpunkt, det är dåligt ur ekonomisk synpunkt för Huaröds barnfamiljer och det är en katastrof för Huaröd som by.”

Förslaget som ligger är ogenomtänkt och slarvigt. Det är dåligt ur miljösynpunkt, det är dåligt ur ekonomisk synpunkt för Huaröds barnfamiljer och det är en katastrof för Huaröd som by.

Vädjan från Huaröds föräldraförening är att förslaget om nedläggning skjuts på framtiden, tills det gjorts en konsekvensanalys av förslaget och tills man noga provat alternativa verksamhets- och finansieringsformer.

Niklas Johannesson

ordförande Huaröds föräldraförening

Linda Anderberg

vice ordförande Huaröds föräldraförening

Annons
Annons
Annons
Annons