Annons

Epistel över en småbrukares sorti på grund av all byråkrati

Idag tar byråkratin bort både lönsamheten och arbetsglädjen på smågårdarna. Vi har gått från att hålla på med matproduktion och beredskap till att vara finansiärer av en sysselsättningsverksamhet för tjänstemän.
Lantbruk • Publicerad 3 november 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gårdar med mindre än 30 tackor får inget stöd för rovdjursavvisande stängsel.Trots att dess små gårdar står för cirka hälften av landets lammproduktion.
Gårdar med mindre än 30 tackor får inget stöd för rovdjursavvisande stängsel.Trots att dess små gårdar står för cirka hälften av landets lammproduktion.Foto: Christine Olsson/TT

När jag skickade mina första lamm till slakt 1978 fick jag 16,18 kronor/kilot (två lamm som klassades, EP 16 kilo). Ett kilo lammkött räckte till 17 liter diesel.

Jag kände mig rik, nyttig och delaktig i livsmedelsproduktionen.

Annons

Då fick man behålla pengarna och utveckla produktionen. I dag tar myndigheters pålagor och administration bort både lönsamheten och arbetsglädjen på smågårdarna. Vi har haft 30-50 lamm per år och haft hyfsad lönsamhet men under dom senaste 15 åren har byråkratin eskalerat.

Lite exempel vad jag menar:

* Man ska ha en registrerad produktionsplats som i år ändras till produktionsanläggning med årlig registeravgift.

* Man ska vara registrerad som primärproducent.

* Man ska vara registrerad som foderanläggning.

När man flyttar eller kör djur till slakt ska man fylla i samma uppgifter på tre ställen:

* Transportdokument som sparas på mottagningsplatsen,

* Förflyttningsdokument som skickas till Jordbruksverket sen den egna obligatoriska

* Djurjournalen.

Övriga exempel:

Annons

* Man ska var godkänd transportör och ha en godkänd transport för att flytta/köra djuren.

* Man ska köpa öronmärke för dyra pengar om man beställer 50 märke om året.

• Man ska ha en foderliggare på foder.

* Man skall göra foderanalyser som kostar betydligt mer än det smakar när man har många små åkrar.

* Man ska söka tillstånd för att ta bort en sten som är i vägen på åker eller bete (i Göinge som består av sten och i generationer rensat åkrarna från sten och byggt stengärdsgårdar).

* Skulle man spara ett par timmerekar så dom blir i rätt dimension så klassar Länsstyrelsen som evighetsträd.

* Man ska anmäla/söka tillstånd för att rensa diken.

* Man råkar ut för detaljfokuserade kulturvärnare från myndigheter med total avsaknad av helhetssyn och ta kostnaden själv.

* Man ska bara acceptera vargattacker, ingen förståelse från myndigheter och urban allmänhet.

* Gårdar med mindre än 30 tackor får inget stöd för rovdjursavvisande stängsel (hjälper föga ändå i detta landskap) Trots att dess små gårdar står för cirka hälften av landets lammproduktion.

Annons

* Myndigheter förhalar skyddsjaktsbeslut med många veckor så gråben ska hinna flytta på sig.

* Alla möjliga ”intresseorganisationer” tillåts överklaga och fördärvar därmed tagna beslut.

* Man bör vara med i ett Maede Visna program som kostar pengar.

* Man bör vara med i en ett fotröteprogram som kostar pengar.

* Man ska lämna träckprov som kostar pengar för att kunna avmaska.

* Man kan inte ha en kniv (som är ett allroundverktyg i vår verksamhet) liggande i bilen för då är man kriminell.

* Kommunala avgifter och byråkrater i parti och minut.

* Livsmedelstillsyn

* Vatten (brunn med verksamhet)

* Vattenlivsmedel

Annons

* Tillsyn avlopp

* Spårbarhet kött till chark är byråkratiskt

* Skickar man saltade skinn med lastbil till Tranås så klassas det som ”riskavfall från slakteri” med fraktkostnad därefter.

* Man åläggs att föra en avfallsjournal och sen mata in samma uppgifter i Naturvårdsverkets portal.

* Skulle man ha en panna som värmer både verkstaden och boningshuset ska man vara utbildad pannskötare, en kurs som kostar 30 000-40 000 kronor vart femte år.

* Jordbruksverket syn på pengar är väl värt ett Nobelpris i ekonomi!

* Man delar inte ut stöd under 1000 kronor. Men man tar avgift på 50 kronor för anläggning

* Skatteverket har ett tröskelvärde på återbetalning av koldioxidskatten på diesel så en småbrukare inte ska få del av det.

”Har djuren fått det bättre på dessa 40 år? Har lönsamheten ökat på dessa gårdar? Har allt prat om att hela landet ska leva lett någonstans? Mitt svar är ett rungande NEJ!”

* Förprövning av byggnader med synpunkter på ventilation i treväggshus, Lux/W per kvadratmeter, etcetera.

* Man åläggs att kunna utfodra, ha vatten och belysning när det är strömavbrott, ska jag sedan ha mer än tio liter bensin hemma till elverket ska jag söka tillstånd för det.

Annons

* Man ska ha ADR kurs för att ta hem diesel till traktorn.

Jag har säker glömt något men ett är säkert, alla punkterna ovan har inverkat negativt på lönsamheten!

Har djuren på gårdarna fått det bättre på dessa 40 år? Har lönsamheten ökat på dessa gårdar på 40 år? Har vi fått mer brukad areal med biologisk mångfald på dessa 40 år? Har vi ökat självförsörjningen på dessa 40 år? Har vi fått bättre livsmedel på dessa 40 år? Har regeringens Livsmedelsstrategi gjort någon förbättring? Har allt prat om att hela landet ska leva lett någonstans?

Mitt svar på ovanstående frågor är ett rungande NEJ!

Vi har gått från att hålla på med matproduktion och beredskap till att vara finansiärer av en omsorgssocial sysselsättningsverksamhet för tjänstemän på kommuner, Länsstyrelser och Jordbruksverk!!

Årets regeringsbudget som presenteras kommer inte att göra det enklare!

Vi har fått nog, nu slutar vi med djur!!

Fårfarmare emritus

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons