Annons

Ett nytt lågvattenmärke bortom rim och reson i skogsdebatten

Svar på insändaren 6 maj i Kb/NSk: ”Artdirektivet – ett hot mot allemansrätten och den svenska självförsörjningen”
Artdirektivet • Publicerad 12 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att skogsägare och lantbrukare måste ta hänsyn till varje enskild individ, den så kallade bofinksdebatten, är en felaktig tolkning av artdirektivet, skriver debattören.
Att skogsägare och lantbrukare måste ta hänsyn till varje enskild individ, den så kallade bofinksdebatten, är en felaktig tolkning av artdirektivet, skriver debattören.Foto: Hasse Holmberg

Ett lågvattenmärke i skogsdebatten passerades den 6 maj, när LRF:s avdelningsordförande Anders Edbro svingade vilt med anklagelser, faktafel och en konsekvensanalys bortom all rim och reson.

Käre Anders, det finns inget nytt artdirektiv. Art- och habitatdirektivet har gällt för vårt land sedan vi gick med i EU, och från 2009 gäller dessutom fågeldirektivet. Dessa direktiv är kärnan i EU:s lagstiftning om naturskydd och de gäller all verksamhet och alla medlemsländer i unionen. Varför ljuga om att miljöorganisationerna inte vet om detta?

Annons

Det verkar snarast som LRF varit okunniga om det, eftersom direktiven inte tillämpades av skogsbruket under åtskilliga år i Sverige. Men under senare år har en rad skogsärenden tagits upp i svenska domstolar. Där har det genom flera domar klarlagts vad som faktiskt gäller. Dessa domslut har sedan vantolkats av Skogsstyrelsen, varefter LRF och skogsindustrin har hakat på. Man menar felaktigt att alla skogsägare, lantbrukare med flera måste kunna alla svenska arter och ta hänsyn till varje enskild individ, den så kallade ”bofinksdebatten”. I hela EU är Skogsstyrelsen (SKS) totalt ensam om denna tolkning. För inte har någon väl hört talas om att jord- och skogsbruk inte fungerar i övriga EU-länder? Och några massåtal mot svenska skogsägare, lantbrukare och friluftsutövare för brott mot direktiven har vi inte heller hört talas om.

”Om den tolkningen vore korrekt skulle ingen kunna leva och bo inom EU på grund av direktiven.”

Nej Anders; fakta är ju att alla miljöorganisationer häpnade över SKS:s tokiga tolkning! I flera debattartiklar och även i skrivelser till regeringen har vi påtalat tokerierna. Även Naturvårdsverket (NV) gör en helt annan tolkning än SKS. Och regeringen som först blev förd bakom ljuset av skogsnäringen har insett att miljörörelsen med flera har haft rätt och att inga panikåtgärder är nödvändiga.

I vår enfald trodde vi därför att denna vulgärdebatt skulle upphöra nu, eftersom SKS och NV fått ett gemensamt regeringsuppdrag; att efter hörande av olika intressenter, tydliggöra och lämna förslag på ändringar i artskyddsförordningen så att oklarheter undanröjs. Sannolikt blir det den tolkning som alla EU-länder gjort, och som vårt FSC-certifierade skogsbruk följer, det vill säga rimlig hänsyn vid skogsbruk måste tas till hotade arter som inte klarar vårt hyggesbruk och som hamnat högt på hotlistan. Ett högst befogat hänsynskrav om inte det certifierade skogsbruket med fog ska kunna anklagas för allvarlig ”green-washing” på den viktiga internationella marknaden.

Dina utsvävningar om hotat jordbruk, hotad allemansrätt och Mulleverksamhet etcetera är så tokiga att de inte är värda att bemöta! Om den tolkningen vore korrekt skulle ingen kunna leva och bo inom EU på grund av direktiven. Vi ska bara påpeka att orienterarna tar precis den hänsyn som de ska, enligt direktiven vid tävlingsarrangemang etcetera och det fungerar utmärkt för både arter och orienterare.

Skogen och skogsbruket är så viktigt för Sverige att det förtjänar en seriös debatt byggd på fakta. Förklara för oss som inte begriper vad det är som LRF vill åstadkomma med denna pajkastning?

Staffan Åkeby, Skogskommittén, Skånes Ornitologiska förening

Annons
Annons
Annons
Annons