Annons

Ett rum med böcker är inget skolbibliotek

När jag gick i mellanstadiet i Hästveda skola fick vi en ny matsal. I samma hus som matsalen flyttade folkbiblioteket in. Vi fick gå dit på skoltid och prata om böcker och få boktips av bibliotekarierna. Det gjorde att jag vågade mig dit på fritiden också.
Lärande • Publicerad 12 juli 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Helene Öberg, ordförande Svensk Biblioteksförening
Helene Öberg, ordförande Svensk BiblioteksföreningFoto: Anna Diebitsch Antoni

Det blev början på en livslång kärlek till böcker, läsning och bibliotek. Idag är jag ordförande för Svensk Biblioteksförening som i över 100 år har arbetat för att stärka bibliotekens förutsättningar. Jag vill att alla barn ska få möjlighet att möta en skolbibliotekarie i skolan. Idag saknar mer än hälften, 48 procent, av Sveriges elever tillgång till ett skolbibliotek bemannat på minst halvtid, enligt siffror från Kungliga biblioteket.

Den internationella undersökningen PIRLS att svenska fjärdeklassares läsförmåga sjunker och att skillnaderna mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar ökar. Just nu är vi en lågkonjunktur som kommer att förstärka ojämlikheten.

Annons

Det är de barn som redan har minst med sig till skolan som drabbas hårdast. Det är de som ser sina föräldrar förlora jobbet, de som går hungriga till skolan måndagsmorgon, de som får svårast att koncentrera sig på lektionerna. Det är också för dem som skolan kommer betyda allra mest i framtiden.

”Regeringen har fattat några beslut för mer läsning, men det viktigaste beslutet, att skolor måste ha skolbibliotek med skolbibliotekarier, saknas.”

Det är därför extra viktigt att låta barn möta skolbibliotekarier och böcker i skolan.

Ett rum med böcker är inget skolbibliotek utan det behövs skolbibliotekarier som kan vara en del av skolans pedagogiska verksamhet och bidra till att utveckla elevernas läsförmåga. Skolor som arbetar så idag vittnar om hur viktigt bemannade skolbibliotek är för att eleverna ska få en bra kunskapsutveckling och nå sina mål. Det är en investering i Sverige som kunskapsnation.

Skolminister Lotta Edholm har ett stort engagemang för att barn ska lära sig läsa och skriva i skolan. Det är bra. Regeringen har fattat några beslut för mer läsning, men det viktigaste beslutet, att skolor måste ha skolbibliotek med skolbibliotekarier, saknas. När sommarlovet är slut är det dags för regeringen att ta beslutet som innebär att barn får möta skolbibliotekarier i skolan.

Helene Öberg, ordförande Svensk Biblioteksförening

Annons
Annons
Annons
Annons