Annons

Ett samtal kan göra stor skillnad för ensamma i jul

Julen är en högtid då fler människor än någonsin känner sig ensamma. Jag vill uppmana alla människor att ringa en bekant i jul. Ett samtal eller en fika på distans kan vara avgörande för en annan människas mående.
Psykiskt mående • Publicerad 15 december 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Julen innebär inte gemenskap för alla.
Julen innebär inte gemenskap för alla.Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Det lackar mot jul och i flera hem spelas låten “Det strålar en stjärna”. I låten hör vi orden  “julen är härlig för stora och små”. Detta är tyvärr en sanning med modifikation. Faktum är att julen är en högtid då fler människor än någonsin känner sig ensamma trots att julen är en högtid som blivit ämnad för gemenskap. Dessutom lever pandemin fortfarande envist kvar och därför känns julhelgens sammankomster osäkra.

Vi vet att ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa går hand i hand. Ensamhet skapar en känsla av utanförskap och slår inte bara mot individen och dennes mående utan även mot hela vårt samhälle.

Annons

Region Skåne har en viktig roll att spela när det gäller att främja psykisk hälsa och nå ut till de som mår allra sämst. Alliansen i Skåne har därför i Region Skånes budget för kommande år gjort en förstärkning av det förebyggande och främjande arbetet mot psykisk ohälsa på två miljoner kronor.

Denna satsning förstärker det pågående arbetet med att tillsammans med Skånes kommuner, idéburna organisationer, näringsliv, länsstyrelsen, etcetera, utveckla, sprida och utvärdera metoder för att motverka psykisk ohälsa bland Skånes unga.

Samtidigt pågår ett arbete i Helsingborg med att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa där Region Skånes deltagande bidrar till att nå åldersgruppen äldre och även till att sprida kunskapen från denna satsning till övriga Skåne.

”Vi politiker har ett stort ansvar att tillsammans med de sakkunniga vara pådrivande i det förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, men i detta kan varje människa bidra.”

Genom att stötta den idéburna sektorns ovärderliga insatser mot psykisk ohälsa bland unga genom årliga utlysningar och samverkansavtal når vi dessutom fler än enbart genom det offentligas egna insatser.

Den psykiska ohälsan försvinner naturligtvis inte den första januari. Arbetet mot psykisk ohälsa måste fortgå varje dag hela året.

Vi politiker har ett stort ansvar att tillsammans med de sakkunniga vara pådrivande i det förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, men i detta kan varje människa bidra.

Jag vill uppmana alla människor att ringa en bekant i jul. Ett samtal eller en fika på distans kan vara avgörande för en annan människas mående.

Fredrik Sjögren (L) , ordförande i folkhälsoberedningen, Region Skåne

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons