Annons

Faktum kvarstår att 21,1 miljoner sparades i omsorgen

Replik på Alliansen svar i Kristianstadsbladet gällande omsorgen i kommunen”, med rubriken: ”Det är svårt att balansera behoven inom omsorgen”.
Replik • Publicerad 2 december 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
KKristina Lindbåge, vice ordförande, omsorgsnämnden i Kristianstad kommun.
KKristina Lindbåge, vice ordförande, omsorgsnämnden i Kristianstad kommun.Foto: Mikael Persson

Socialdemokraterna redogjorde för effekterna av Alliansens besparingar för 2021 i tidigare insändare ”Boendeplatser plockas likt fjädrarna på en gås”.  Det är fakta att 16 miljoner sparas på vård och omsorgsboende, precis som 4 miljoner i hemtjänsten. Att stänga platser innebär att både äldre och medarbetare flyttas i verksamheten. Det är inte värdigt och det är inte god personalpolitik.

Faktum kvarstår att 21,1 miljoner sparades i omsorgens verksamhet för 2021. Besparingarna har enbart drabbat den egna verksamheten, inte de privata utförarna. Det finns inget ohederligt i att berätta som det är. Att utan den rödgröna regeringens tillförande av resurser till äldreomsorgen hade omsorgen haft ett betydligt sämre utgångsläge ekonomiskt. Bristen på politisk handlingskraft från Alliansen medför dessutom att statliga medel kommer skickas åter därför att de inte används i verksamheten.

Annons

Alliansen beskriver att ”man” inför 2021 fick effektiviseringskrav från kommunfullmäktige, som om det var någon annan än Alliansen själv som styrde kommunen. Kraven kom från Alliansen själv, ingen annan. Omsorgen har varit är fortfarande särskilt utsatt under pandemin.

Därför var det inget alternativ för Socialdemokraterna än att säga nej till alla besparingar i äldreomsorgen, för att ge verksamheten rätt förutsättningar att hålla smittspridningen nere och skydda medarbetare och de äldre.

”För den läsare som tänker att, ja men i pandemin har ju alla partier lovat att satsa på äldreomsorgen så det sker nog, läs då igenom Alliansen budget för omsorgen 2022.”

Vi la också förslag om att tillföra förstärkningar i hemtjänst och förebyggande verksamhet för 2021. Omsorgen behöver resurser för att motsvara de behov de äldre har av vård och kraven på kvalitet.

För den läsare som tänker att, ja men i pandemin har ju alla partier lovat att satsa på äldreomsorgen så DET sker nog, läs då igenom Alliansen budget för omsorgen 2022.

Kanske blir jag även här anklagad för att vara ohederlig när jag beskriver uteblivna satsningar?  För i Alliansen budget för 2022 finns inga förslag om förbättringar, förstärkningar eller visioner förutom det som är redan beslutat att vi ska öppna två boenden inom funktionsstöd samt 5 miljoner till externa utförare. Alltså inga satsningar på de äldre.

I en verksamhet som bygger på människor och som är för människor finns det gott om känslor. Det är det som gör omsorgens verksamhet så unik, och samtidigt sårbar. Om inte undersköterskan har tid att ställa frågan hur de äldre mår, ge en kram, skratta och gråta ihop, vad är det då för omsorg vi ger?

Det är en känslosam verksamhet, det kan ingen bortse ifrån. Ett av de svåraste besluten en närstående kan fatta är när ens älskade man/fru, mamma eller pappa ska flytta till ett boende. Att lämna över omsorgen till någon annan är svårt. Då behöver trygghet finnas och tillit till att medarbetarna som finns där har de bästa förutsättningar att ge både kärlek och omsorg. Beslutsfattare för denna verksamhet behöver också förstå detta och inte söndra i det finaste vi har, omsorgen om varandra.

Tillbaka till de plockade boendeplatserna. Det är rimligt att omvandla verksamhet efter behov, skattemedel ska användas förnuftigt.

Att stänga ner platser kan vara nödvändigt men då måste det ske med respekt för att det är gamla människors sista hem det handlar om.

Det måste ske med respekt för anhörigas möjlighet att besöka sin närstående och med en omtanke för hur medarbetarna i vår verksamhet ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Det måste samtidigt vid en nedstängning, finnas en planering för framtidens boendeplatser, för vi vet att fler blir äldre och fram till 2030 behövs fler boendeplatser.

Annons

Hur ska Alliansen möta den stora grupp äldre som förväntas behöva omsorgsboende i framtiden? S har föreslagit satsningar på vård och omsorgsboenden, ett på Sommarlust, och vi hade gärna sett över möjligheten att bygga ett nytt vårdboende i Åhus.

På sammanträdet i december tar omsorgsnämnden budgeten för 2022.

Socialdemokraterna kommer rösta för en budget som rymmer 40 miljoner. En budget för att ta bort delade turer och minutscheman. Vi vill lyfta hemtjänsten för att de äldre ska få möta samma personer oftare. Vi vill modernisera befintliga vård och omsorgsboenden, stärka det förebyggande arbetet för äldre ofrivilligt ensamma och se över hur hälso-och sjukvården kan stärkas med bland annat kvalitetshöjande utbildningar som inte ryms i äldreomsorgslyftet.

Att vara ansvarstagande är inte lika med att spara i redan ansträngd verksamhet, det är att agera när behoven är stora med förslag till förbättringar.

Kristina Lindbåge, vice ordförande, omsorgsnämnden i Kristianstad kommun

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons