Annons

Felaktigt påstående om vindkraftens påverkan på fastighetspriser

Villaägarna hävdar felaktigt att det är ”vetenskapligt bevisat att vindkraft kraftigt minskar fastighetsvärden”. Den här sortens spridning av falska uppgifter är problematisk och behöver upphöra.
Vindkraft • Publicerad 2 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Daniel Badman, vd Svensk vindenergi.
Daniel Badman, vd Svensk vindenergi.Foto: Erik Johansen/NTB/TT, Niklas Palmklint

Sverige behöver mer elproduktion på kort tid för att påskynda klimatomställningen, möta det osäkra omvärldsläget och stärka industrins konkurrenskraft. IPCC konstaterar att det är ont om tid. Utsläppen av växthusgaser måste vända senast 2025 om uppvärmningen ska hållas under 1,5 grader. Försvarets forskningsinstitut lyfter att dagens centraliserade och importbaserade energisystem är sårbart vid incidenter och att decentraliserad inhemsk produktion av el och bränslen ger större motståndskraft. Elanvändningen förväntas fördubblas inom 20-25 år, samtidigt som nära hälften av dagens elproduktion faller för åldersstrecket och måste ersättas.

Sverige har goda förutsättningar att lyckas med omställningen. Vi har bland världens bästa möjligheter att bygga ut elproduktion, en industri i framkant när det gäller vätgasbaserad elektrifiering och Europas ledande batteritillverkare. Motorn i omställningen är el med låg produktionskostnad och vindkraften har klart lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i stor skala.

Annons

Det finns en hel del forskning på hur fastigheters värde påverkas av vindkraftsetablering. I mars 2022 publicerades en finsk studie som visar att vindkraftsparker inte har någon effekt på bostadspriserna. Studien jämför fastighetspriser innan och efter vindkraftsetablering, men tar även in andra variabler, till exempel avstånd till samhällsservice. Slutsatsen är att andra faktorer påverkar fastighetspriset betydligt mer än vad utbyggnad av vindkraft.

”Att man som villaägare kan känna oro över sitt fastighetspris är naturligt och förståeligt. Men att underblåsa denna oro genom att sprida felaktiga uppgifter är allvarligt och olyckligt.”

Hösten 2021 publicerade Vindval, Naturvårdverkets kunskapsprogram, syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” där det framgår att den internationella forskningen visar olika resultat för huruvida vindkraftsutbyggnad medför minskade fastighetsvärden. En av slutsatserna är att det är möjligt att vindkraftsmotstånd i sig skapar en negativ inställning som påverkar marknadspriserna – och att sänkta fastighetspriser då blir en självuppfyllande profetia.

I underlaget till Vindvals syntesrapport ingår en studie av två KTH-forskare från våren 2021. KTH-studien har blivit ett slagträ i den lokala vindkraftsdebatten men för den som läser hela rapporten framgår det att värdena är genomsnittsvärden som inte säger någonting om ett specifikt område, studien analyserar inte värden på samma fastigheter före och efter vindkraftsutbyggnad, regionala variationer har inte undersökts och det är sannolikt att det finns faktorer som studien inte kontrollerat som påverkar fastighetspriserna.

Att man som villaägare kan känna oro över sitt fastighetspris är naturligt och förståeligt. Men att underblåsa denna oro genom att sprida felaktiga uppgifter är allvarligt och olyckligt. Vi har nu alla ett ansvar att medverka till klimatomställningen. Utbyggd elproduktion är avgörande för samhället i stort och samtidigt viktigt för att säkra pressade elpriser för villaägare inte minst.

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Annons
Annons
Annons
Annons