Annons

Felsortering kostar – och bolagen måste kunna hantera kostnaden

Svar till Roland Bloms insändare ”Kan den som inte gör fel verkligen straffas”.
Svar • Publicerad 19 oktober 2019
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Förhandlingar angående en hyreshöjning till följd av felsorterade sopor pågår just nu med Göingehem. Vi har alltså ännu inte nått någon överenskommelse. Frågan kommer att hanteras inom ramen för den kommande generella hyresförhandlingen.

Vanligtvis är det så att samtliga kostnader i ett allmännyttigt bostadsbolag fördelas på alla hyresgäster. I det här fallet beror kostnadsökningen på att Ögrab successivt bygger ut kontrollen av felsorterade sopor och löpande fakturerar Göingehem kostnaderna för dessa. Felsorteringsavgifter är ett utbrett problem och en kostnad som bolagen på något sätt måste kunna hantera.

Annons

Vi jobbar aktivt tillsammans med bostadsbolagen för att hitta lösningar som i slutändan ska gagna hyresgästerna. I ett bostadsbolag är hyrorna den enda intäkten vilket leder till att kostnadsökningar av olika slag måste beaktas när vi inför en hyresförhandling gör en samlad bedömning av bolagets behov av en hyresjustering.

Evelina De La Motte

förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons