Annons

Fler träd i behövs – bevara oxelträden på Östra Kasern

Kommunen vill hugga ner ett stort antal gamla oxelträd när en ny skola ska byggas på Östra Kasern. Men träd är mycket viktiga både för klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver fler träd i vår stad.
Byggplaner • Publicerad 15 maj 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Byggnadsnämndens majoritet anser att den nya skolans utrymmeskrav är viktigare än gamla träd som kan bli 150 år gamla.”
”Byggnadsnämndens majoritet anser att den nya skolans utrymmeskrav är viktigare än gamla träd som kan bli 150 år gamla.”Foto: Bertil Ericson / TT

Det blir allt tydligare att planeten står inför ett klimatnödläge och att handling krävs på alla nivåer nu. Det är också uppenbart att den biologiska mångfalden allvarligt är hotad. Träd är mycket viktiga både för klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver fler träd i vår stad!

Samtidigt som Kristianstads kommun säkert är medvetna om detta, vill man hugga ner ett stort antal gamla oxelträd när en ny skola ska byggas på Östra Kasern.

”Nya träd är som spädbarn. Det tar 30 år för dem att etableras. Det vi behöver är medelålders, arbetande träd. Som de gamla oxelträden på Östra Kasern.”
Annons

När frågan nyligen behandlades i byggnadsnämnden protesterade S-ledamöterna i nämnden emot fällningen av träden genom en protokollsanteckning som följer med majoritetens beslut, när detaljplanen för Östra Kasern nu är ute för så kallad granskning.

Socialdemokraterna protesterade redan förra sommaren mot trädfällningen när detaljplanen var ute för så kallat samråd och förväntade oss att planen i detta skede skulle anpassas så att de 60 år gamla träden kan bevaras.

En ny skola måste kunna få plats på Östra Kasern utan trädfällningar.

Men byggnadsnämndens majoritet anser att den nya skolans utrymmeskrav är viktigare än gamla träd som kan bli 150 år och där trädens värde beräknas till nära tre miljoner kronor. Man tar inte sitt ansvar för klimat och biologisk mångfald trots att kommunen i många dokument pratar sig varm för både klimatsatsningar, grönstruktur och biologisk mångfald.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar i sitt yttrande över detaljplanen till miljömålen ”som anger att beskuggningsaspekter för skolgården ska beaktas vid planering av nya förskolor och skolor, att antalet träd i offentliga miljöer inom tätbebyggda områden ska öka.” Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den planerade byggnationen måste anpassas till den värdefulla vegetation som finns i området...”. Nämnden anser därför att oxlarna ska vara kvar.

Byggnadsnämnden bortser från kommunens egen expertnämnd och vill hugga ner trädallén.

I detaljplanen säger kommunen att nya träd ska planteras när gamla huggs ner. Nya träd kan inte ersätta de gamla. Nya träd är som spädbarn. Det tar 30 år för dem att etableras. Det vi behöver är medelålders, arbetande träd. Som de gamla oxelträden på Östra Kasern.

För den socialdemokratiska gruppen i byggnadsnämnden:

Fredrik Winberg

Cecilia Burburan Borsch

Annons

Jan Lindelöf

Britt Eriksson

Bengt Ringdahl

Fotnot: Du har möjlighet att påverka så att oxelträden bevaras. Före den 21 juni kan du yttra dig över detaljplanen för Östra Kasern 3, se www.kristianstad.se/planer.

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons