Annons

Flytta på stökiga elever till akutskolor

Att runt 16 000 elever varje år tillåtits lämna grundskola utan tillräckliga kunskaper är en grogrund för den långtidsarbetslöshet, den organiserade kriminaliteten och den segregation som i dag finns i Hässleholms kommun och stora delar av Sverige.
Utbildning • Publicerad 7 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Liberalerna i Hässleholm vill att det ska vara lättare att flytta på stökiga elever.
Liberalerna i Hässleholm vill att det ska vara lättare att flytta på stökiga elever.Foto: JESSICA GOW / TT

Fler elever har lämnat grundskolan utan tillräckliga betyg för gymnasiebehörighet varje år med Socialdemokratiskt ledda regeringar än när Liberalerna ansvarade för skolan. Ungdomar som klarar skolan hamnar inte i kriminalitet, tvärtom tävlar arbetsgivare om att erbjuda dem jobb.

Efter åtta år med en socialdemokratisk ledd regering har skolorna med de allra största utmaningarna fått färre behöriga lärare. Samtidigt blir allt fler av lärarna utsatta för våld, hot och trakasserier. Var tredje att det inte är tillräcklig ordning i sitt klassrum och på sin skola.

”Det behöver bli enklare att fatta beslut om att stänga av eller tillfälligt omplacera elever av disciplinära skäl.”
Annons

Det behöver bli enklare att fatta beslut om att stänga av eller tillfälligt omplacera elever av disciplinära skäl. Men det räcker inte. Elever behöver kunna tas om hand så att de inte orsaker oordning eller själva halkar efter.

För att möta denna utmaning har Stockholm och Göteborg därför inrättat akutskolor, där elever som behöver flyttas från sin ordinarie skola kan fångas upp och mötas av rätt kompetens och tillräckligt stöd. Liberalerna vill avsätta nationella resurser för uppbyggnad av akutskolor i Hässleholm också.

Det är ett av många förslag för att återupprätta en skola i världsklass. Fler speciallärare, mer undervisningstid, utbyggda spetsutbildningar och riktiga läroböcker till varje elev. Liberalerna, Sveriges skolparti, går till val på att satsa 16 miljarder mer på skolan under nästa mandatperiod. För det behövs en ny regering, som sätter skolan först.

Fredrik Malm (L), skolpolitisk talesperson

Agneta Olsson Enochsson (L), gruppledare Hässleholms kommun

Annons
Annons
Annons
Annons