Annons

FN:s hållbarhetsmål gäller också Högskolan Kristianstad

Sven-Olof Yrjö Collin, professor vid Högskolan Kristianstad hävdar (26/2) att Högskolans ekonomutbildning blir en politisk propagandamaskin på grund av att Högskolan kommit med i ett globalt nätverk kring hållbarhet i ekonomutbildningarna.
Publicerad 28 februari 2018
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På FNs initiativ ska Högskolan vara en förebild och ledare i att utveckla och integrera FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, i sina ekonomutbildningar som utbildar ansvarsfulla ledare för framtiden.

Collin hävdar att detta strider mot den akademiska friheten som enligt honom innebär att ”det är inte vår uppgift att berätta vad de (studenterna) ska tänka, vare sig t ex om jämlikhet eller rasåtskillnad”.

Annons

Collin vill stå upp mot vad han kallar en ”politiserande politisk storm” och ställer den akademiska friheten häremot.

Men Sven-Olof Collin, universitet och högskolor svävar inte i det blå utan är en del av samhället både när de utbildar och bedriver forskning. Vi alla betalar genom våra skatter den verksamhet som bedrivs och då förbehåller vi oss rätten att något få vara med och påverka vad universitet och högskolor utbildar om och forskar kring. Till exempel kring hållbar utveckling och jämställdhet samt mänskliga rättigheter. Eller som det uttrycks i några paragrafer i Högskolelagen:

5 § Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

Som statligt anställd bör Collin nog ställa upp på Högskolelagens bestämmelser trots sina krav på akademisk frihet. I stället för att kritisera att FN utsett Högskolan Kristianstad att vara med i nätverket PRME Champions, borde Collin vara stolt över detta, i synnerhet som han är verksam vid ekonomutbildningarna vid högskolan.

Jan Lindelöf

ordförande i Kristianstads FN-förening

Annons
Annons
Annons
Annons