Annons

För vem är en flytt av Högskolan i Kristianstad så nödvändig?

I flera artiklar har man kunnat läsa om planerna på att flytta Högskolan i Kristianstad till stadens centrum.
Högskolan • Publicerad 9 mars 2022 • Uppdaterad 10 mars 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jag hoppas verkligen att man gör en ordentlig konsekvensanalys innan man fattar något beslut i högskolefrågan, skriver debattören.
Jag hoppas verkligen att man gör en ordentlig konsekvensanalys innan man fattar något beslut i högskolefrågan, skriver debattören.Foto: Mikael Persson

Senaste föreslagna platsen är ställverkstomten. En rad hinder har dock påvisats med denna tomt. Nu undrar jag varför man till varje pris måste flytta högskolan? För vem är detta så viktigt?

Att en flytt skulle göra det en aning lättare för tåg- och busspendlare att ta sig till högskolan är ett argument som jag kan köpa, men att det, som i tidigare artiklar framförts, till exempel skulle kunna stärka Kristianstads konkurrenskraft, ställer jag mig ytterst tveksam till. Likaså ställer jag mig frågande till att högskolans nuvarande läge skulle vara helt hopplöst.

Annons

Många andra utbildningsinstitutioner, som till exempel Tekniska Högskolan i Lund och KTH i Stockholm, ligger inte i stadens absoluta centrum. En bra högskola kännetecknas inte av ett centrumnära läge utan av bra pedagoger och bra utbildningsinnehåll!

Ett tredje argument för att flytta högskolan har varit lokalerna. Naturligtvis har lokalers utformning betydelse men jag har själv studerat vid Högskolan i Kristianstad och upplevde då inte att lokalerna utgjorde något problem för att kunna bedriva en bra undervisning.

Vad vet vi dessutom om framtidens behov av lokaler? Idag bedrivs en annorlunda undervisning än för 20 år sedan. Hur vet man hur undervisningen kommer att bedrivas om ytterligare 10-20 år? Ska man lägga massor av pengar på att bygga en ny högskola för att sedan kanske konstatera att även dessa lokaler är ”icke ändamålsenliga” eller omoderna om några år?

Idag bedrivs många verksamheter på distans. Vad har vi då för nytta av attraktiva sociala miljöer, loungemiljöer och flexibla lärosalar? Dessutom ska man inte glömma att sociala miljöer och flexibla lösningar redan idag ratas av många. Många flyr kontorslandskap och öppna planlösningar eftersom de upplever att de inte kan koncentrera sig där.

”Vid flera tillfällen har man kunnat läsa att Högskolan i Kristianstad är en av landets mest eftertraktade högskolor. Kanske ska man undersöka varför det är så innan man börjar planera för en flytt.”

Tycke och smak är ju olika men enligt min mening är byggnaderna där högskolan finns idag bland de vackraste i Kristianstad. Området där högskolan ligger är också på många sätt svårslaget;

• Runt högskolan finns vackra, öppna områden som ger möjlighet till rekreation.

• Om man i framtiden av någon anledning finner att man behöver expandera, finns det, som jag ser det, möjlighet för detta.

• Studentbostäder ligger redan idag i nära anslutning till högskolan.

• Det finns goda parkeringsmöjligheter för de som har svårigheter att ta sig till högskolan på andra sätt än med bil.

• Högskolan ligger på gång- och cykelavstånd från centralstationen. Vill man inte gå eller cykla finns bra bussförbindelser till skolan.

Annons

Dessutom tror jag att nuvarande placeringen av högskolan på olika sätt är ett positivt inslag för Näsby- och Gamlegårdsområdet.

Diskussionen kring högskolans flytt väcker också en rad andra frågor. Vad händer till exempel med Krinova, som sägs ha ett nära samarbete med högskolan? Och vad händer med högskolans nuvarande lokaler vid en eventuell flytt? Detta är något som åtminstone inte jag har kunnat läsa mig till i Kristianstadsbladet.

Det är uppenbart att det är fler än jag som tycker att högskolan fungerar bra som den gör idag. Vid flera tillfällen har man kunnat läsa att Högskolan i Kristianstad är en av landets mest eftertraktade högskolor. Kanske ska man undersöka varför det är så innan man börjar planera för en flytt.

Jag hoppas verkligen att man gör en ordentlig konsekvensanalys innan man fattar något beslut i högskolefrågan! Jag är en av många kommuninvånare som anser att man de senare åren har fattat många kortsiktiga beslut och inte riktigt sett till vilka konsekvenser de får.

Jag ser gärna att mina synpunkter bemöts av högskolans rektor och kommunens politiker innan mötet med Länsstyrelsen den 17/3.

Då jag själv är yrkesverksam inom utbildningsväsendet har jag valt att inte figurera med mitt namn i artikeln.

Upprörd Kristianstadsbo

Annons
Annons
Annons
Annons