Annons

Fördubblade vårdköer – ett svek av regeringen

Under Stefan Löfvens regering har otryggheten ökat och integrationsproblemen vuxit. Ändå är regeringens största svek ett annat.
Ortsdatering • Publicerad 18 april 2018
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vårdköerna har fördubblats – trots 60 miljarder kronor i skattehöjningar. Inte ens hälften av cancerpatienterna får vård i tid.

Stefan Löfven och hans finansminister Magdalena Andersson har misslyckats med en av sina mest grundläggande uppgifter: att leverera en fungerande välfärd.

Annons

Under de senaste fyra åren har det ekonomiska läget varit gynnsamt. Ändå har Sverige stora och växande problem. Dessa borde Löfven ha tagit itu med för länge sedan.

Migrations- och integrationspolitiken har inte lyckats svara upp mot de prövningar som Sveriges ställts inför i flyktingkrisens kölvatten. Samtidigt har den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterat bidrag och subventioner framför sjukvård och polis. Det är underkänt.

S-ledaren lovade inför förra valet att korta vårdköerna. Resultatet blev precis tvärtom. Vårdköerna har fördubblats och inte ens hälften av cancerpatienterna får vård i tid. Lösningen tycks vara att ställa ut nya löften, istället för att försöka uppfylla de gamla.

Moderaterna vill istället göra konkreta satsningar för att korta vårdköerna och stärka vården:

· Alliansregeringen ökade resurserna till välfärden med 100 miljarder kronor och genomförde viktiga satsningar för att korta vårdköerna. Det fungerade. Därför vill vi moderater satsa på hela tre kömiljarder för att kapa vårdköerna.

· Vi avsätter 500 miljoner kronor om året för att en nationell strategi som förbättrar cancervården.

· En satsning på 1,4 miljarder kronor ska stärka förlossningsvården – alla blivande föräldrar ska känna sig trygga i den kanske allra viktigaste stunden i livet.

· Vi vill halvera väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa.

När regeringen nu presenterat sin vårbudget så är känslan tyvärr densamma som under hela mandatperioden: för lite och för sent.

Sverige behöver en ny regering som klarar av att prioritera. Den består av Alliansen och leds av Moderaterna.

Annons

Elisabeth Svantesson

ekonomisk-politisk talesperson (M)

Hans Wallmark

riksdagsledamot, Norra och Östra Skåne

försvarspolitisk talesperson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons