Annons

Förebygg gängkriminalitet i tidig ålder

Sverige har idag cirka 1 200 gängkriminella som är under 18 år. Att en stor grupp unga numera begår grova brott och inte räds att använda olika våldsmedel är en mycket allvarlig utveckling. För att stävja detta måste fler tidiga insatser sättas in.
Ungdomsbrottslighet • Publicerad 1 februari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Färska rapporter från polisen visar att killar så unga som 14 år alltmer tagit över uppgiften att utföra de grövsta brotten.
Färska rapporter från polisen visar att killar så unga som 14 år alltmer tagit över uppgiften att utföra de grövsta brotten.Foto: Johan Nilsson/TT

År 2020 var unga killar mellan 18-20 i Sverige bland de grupper i samhället med flest misstänkta för brott och allra vanligast var att man hanterat narkotika. Nu ser vi en eskalerande utveckling där allt fler mycket unga personer ingår i kriminella gäng.

Färska rapporter från polisen visar att killar i så unga åldrar som 14-17 år alltmer tagit över uppgiften att utföra de grövsta brotten. Det innebär att de både utför sprängningar och skjutningar.

Annons

Vårt samhälle behöver gå in med kraftfulla åtgärder för att stoppa nyrekryteringen. De repressiva insatserna har sitt berättigande men det förebyggande arbetet är minst lika viktigt.

”Föräldrar till barn som gripits för brott ska kallas till samtal med socialtjänsten inom 24 timmar så att de kan medverka till insatser till stöd för den unga.”

Forskning visar att familjesituationen och uppväxtmiljön spelar roll för vilka barn som väljer en brottslig bana. Även andra faktorer som skolproblem och neuropsykiatriska funktionshinder förekommer. Ett barn som möter olika problem kan söka identitet, gemenskap och bekräftelse via ett gäng (se: Vägen ut från gängkriminalitet professionellas perspektiv, Linnéuniversitetet 2022).

Därför applåderar vi den satsning som den nya regeringen utlovar genom Tidöavtalet, där tidiga insatser ska sättas in för att motverka rekryteringen till kriminella gäng. Här är det stöd som socialtjänsten kan ge familjen en nyckel samt att kraven på föräldrarna behöver öka:

  • Föräldrar till barn som gripits för brott ska kallas till samtal med socialtjänsten inom 24 timmar så att de kan medverka till insatser till stöd för den unga.
  • Socialtjänsten ska få ökade befogenheter att besluta om tidiga och obligatoriska insatser för barnen eller deras vårdnadshavare.
  • Satsningen på föräldrastödsprogram byggs ut med målet att det ska finnas i alla kommuner i landet - och ett fritidskort införs.
  • Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet eller andra ekonomiska åtgärder som påverkar motivationen ska ses över.
  • En utredning ska se över möjligheterna att förstärka föräldraansvaret och möjliggöra tidiga insatser för barn som begår brott eller är riskzonen.

Inget är viktigare än familjen när det kommer till att fylla ett barns behov av både trygghet och mening. De behöver också finnas med som ett av flera stöd när behovet hos den unge är lite större, än vanligt. Exempelvis när den unge har en diagnos. Den närmsta kretsen kring barnet behöver involveras i ett så tidigt skede som möjligt.

Inga mammor ska behöva förlora sina söner.

Sarah Kullgren, förbundsordförande i KD-kvinnor

Paula Bon, vice ordförande KD-Kvinnor Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons