Företag som diskriminerar borde skämmas

Den som diskriminerar elever med invandrarbakgrund kränker inte bara individen, utan alla framåtblickande företag som jobbar hårt för att tvätta bort bilden av en föråldrad bransch med föråldrade attityder.
Debatt • Publicerad 19 november 2018
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anders Fredriksson på Sveriges byggindustrier.
Anders Fredriksson på Sveriges byggindustrier.Foto: Bosse Nilsson

Byggföretag väljer bort elever med invandrarbakgrund som behöver arbetsplatsförlagt lärande. Det hävdar Framtidsgymnasiets rektor Bo Berntsson, som uppskattar att åtta av tio företag ger dessa killar och tjejer kalla handen. Sveriges Byggindustrier ser allvarligt på Berntssons uppgifter. Byggbranschen ska vara attraktiv, sund och säker. Att tacka nej till framtida arbetskraft på grund av etnicitet eller kön är inte förenligt med våra grundläggande värderingar.

Sverige växer. Bostadsbyggandet är inte i nivå med befolkningsökningen. Behovet av fler skolor, idrottsplatser och vårdcentraler är fortsatt stort. Väg och järnväg behöver underhållas och byggas ut. Kompetensbristen är våra medlemsföretags största hot mot fortsatt tillväxt.

Bygg- och anläggningsbranschen har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av åldersavgångar. Bristen på rätt utbildade yrkesarbetare och tjänstemän är påtaglig. Därför måste vi samhällsbyggare ta ansvar för att lösa en av vårt tids stora utmaningar – att göra det lättare för fler att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sveriges Byggindustrier har, tillsammans med Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna och apputvecklaren Lingio, tagit fram ett yrkeslexikon för bygg- och anläggningsbranschen. Appen innehåller 2000 bygg- och anläggningsrelaterade ord på engelska och arabiska - fler språk kommer att läggas till.

Vi står bakom gällande diskrimineringslagstiftning och arbetar med ledarskapsutbildningar med inriktning på mångfald. Den som diskriminerar elever med invandrarbakgrund kränker inte bara individen, utan alla framåtblickande företag som jobbar hårt för att tvätta bort bilden av en föråldrad bransch med föråldrade attityder.

Företag som diskriminerar borde skämmas  -oavsett bransch. Sveriges Byggindustrier tackar Bo Berntsson för att han tydligt pekar på ett problem och vi sträcker ut en hand för fortsatt dialog. Byggbranschen har traditionellt haft en mycket ensidig personalsammansättning.

Därför känns det bra att Berntsson också riktar väl förtjänt beröm till alla företag som prioriterar öppenhet och en ömsesidig strävan att lära av varandra. Det är så vi rustar Sverige för 11 miljoner invånare.

Anders Fredriksson

chef för Sveriges Byggindustrier i Kristianstad/Östra Skåne