Annons

Förhastade slutsatser gynnar ingen

Demokrati handlar om folkstyre, upplyser Sverigedemokraterna i sin debattartikel där de ifrågasätter Region Skånes bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Som ordförande i kulturnämnden håller jag med, men förhastade beslut grundade på indikationer gynnar varken demokratin eller folket, skriver Magnus Lunderquist (KD).
Folkbildning • Publicerad 24 maj 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Historiska museet i Lund har en stor myntsamling.
Historiska museet i Lund har en stor myntsamling.Foto: Stig-Åke Jönsson / TT

Är det så att en verksamhet får bidrag, från kulturnämnden eller någon annan nämnd i Region Skåne, och det framkommer att de inte bedriver en verksamhet i demokratisk anda, så ska de inte fortsättningsvis erhålla något bidrag. Det är självklart. Men det bör vara lika självklart att det ska vara bevisat innan man vidtar åtgärder. Annars riskerar vi att ersätta det förnuftiga folkstyret med en mobbmentalitet.

Mot bakgrund av den uppmärksammade rapporten ”Muslimska brödraskapet i Sverige” som beställdes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), beslutade Folkbildningsrådets styrelse att genomföra en genomlysning av Ibn Rushds verksamhet, och då särskilt utifrån demokrativillkorets innebörd. Studien ska vara färdig i maj 2019.

Annons

Parallellt pågår en statlig utredning ”Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning” (Kommittédirektiv 2018:19). Utredningen ska lämna sitt betänkande till regeringen 20 juni 2019. Utfallet av denna utredning, tillsammans med den egna studien, kommer att vara vägledande för Folkbildningsrådets ställningstagande.

Kulturnämnden avser att följa Folkbildningsrådets bedömning av Ibn Rushd.

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det aldrig påståtts att frågor skulle tas i kulturnämnden istället för i regionfullmäktige. Det som däremot sagts är att det framstår som märkligt att Sverigedemokraterna ställer sin fråga först tre månader efter att första beslutet kring budgeten har tagits. Om oron fanns där och dessutom var stor, varför lyfte ni inte frågan så fort som möjligt?

Vi är många som delar era betänkligheter kring Ibn Rushd, men ser inget värde i att frångå en bra och välfungerande process. Tvärtom. Studieförbunden är en del av civilsamhället, där människor går samman och organiserar sig utan inblandning från staten. Som sådana utgör de betydelsefulla mötesplatser för skapande, bildning och kultur. Med andra ord är det viktigt att hantera frågor som dessa, där en organisation som uppbär bidrag misstänks för att inte verka i demokratisk anda, på ett sätt som är just demokratiskt. Det vill säga med öppenhet och med möjlighet för alla att komma till tals.

Magnus Lunderquist (KD)

ordförande i kulturnämnden (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons