Annons

Förlustbidragen växer för varje år!

Så var det dags igen att stötta det kommunala bolaget Bromölla Fritidscenter AB (BFCAB) med nya miljonstöd.
Bromölla Fritidscenter • Publicerad 10 april 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hittills har bolaget fått över 45 miljoner kronor för att täcka förlusterna.
Hittills har bolaget fått över 45 miljoner kronor för att täcka förlusterna.Foto: Mikael Persson

Man klarar sig tydligen inte med de 5,4 miljoner man redan tidigare fått beslutat för 2023. Bolaget behöver ytterligare 2,4 miljoner upp till 7,8 miljoner. Orsaken uppges vara ökade ränte- och energikostnader.

En 45-procentig höjning på grund av räntor och elpriser, detta måste ha slagit hårdare mot BFCAB än mot alla övriga verksamheter inom kommunen. Kan vi förvänta oss att skolan, vården, omsorgen och räddningstjänsten kan få en 45-procentig ökning av sina anslag också? Kan vi också tänkas bli lika generösa mot föreningar med egna anläggningar som rimligen drabbats av samma kostnadsökningar?

Annons

Hittills har BFCAB fått allt man begärt för att täcka sina förluster och bolaget har hittills fått förlustbidrag på över 45 miljoner täckta ur kommunens driftbudget sedan starten.

När bolaget i början uppbar förlustbidrag på runt 5 miljoner årligen så förklarades detta att bolaget var nytt och det fanns initialkostnader och vi måste ge dem tid! Därefter skyllde man på att det negativa resultatet orsakades av pandemin och nu är det elpriser och räntor som orsakar de drastiskt ökade förlusterna.

Med denna ökningstakt kommer förlustbidragen till BFCAB snart uppgå till vad kommunens utmärkta räddningstjänst kostar under ett budgetår.

”Möjligen kan en driftig företagare med kreativa idéer få snurr på verksamheten och få igång den typ av evenemang som utlovades när hallen skulle byggas?”

Så här kan det inte få fortsätta. Vi i Alternativet har tidigare lämnat en motion om att bolagets verksamhet skall tas över i förvaltningens regi. Efter lång väntan fick vi svaret att detta inte skulle innebära någon besparing på de då beslutade 5,4 miljonerna. Nu är läget ett annat, nu är förlusten 7,8 miljoner. Ärendet borde omprövas på nytt!

Stig Gerdin, gruppledare Alternativet.
Stig Gerdin, gruppledare Alternativet.Foto: Mikael Persson

Kanske skulle bolagets innehav kunna säljas till någon privat entreprenör? Inte för att det är sannolikt att någon skulle betala tillnärmelsevis vad kommunen har tecknat borgen för. Men det hade för skattebetalarna varit välgörande ifall vi slipper dessa årliga förlustbidrag. Möjligen kan en driftig företagare med kreativa idéer få snurr på verksamheten och få igång den typ av evenemang som utlovades när hallen skulle byggas? Då skulle vi kunna få den bredd med storbingo, dans, konserter, evenemang, utställningar och mässor som uteblivit, trots hallföreträdarnas löften till väljarna inför folkomröstningen.

Moderaterna yrkade och fick dessutom stöd för att förvaltningen får i uppdrag att undersöka ifall bolaget även kan beviljas en kapitaltäckningsgaranti! Inte nog med att skattebetalarna ska täcka alla förluster, nu vill man också vi ska stötta upp med ännu mer skattepengar ifall BFCAB gör slut på mer än halva sitt aktiekapital.

Detta har kanske sin förklaring när man tar del av BFCAB:s egna prognos för 2023?

Kostnader för inhyrd personal och styrelse bedöms bli 1 950 000 kr, det enda man drar in på evenemang är 184 000 kr.

Som enda parti röstade vi nej till den beslutade utökningen av driftstödet.

Stig Gerdin, gruppledare Alternativet

Annons
Annons
Annons
Annons