Förtroendeuppdrag lämnas när förtroendet är förbrukat

Det talas i lokalpressen om att Hanna Nilsson (SD) återgått till sin ”tjänst”. Denna politiker har lika lite som någon annan så kallad politiker i sin politikerroll någon sådan.
Politik • Publicerad 31 mars 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi har sett höga politikerarvoden leda till att politiker hukar sig i vagnen i tron att det hela blåser över.
Vi har sett höga politikerarvoden leda till att politiker hukar sig i vagnen i tron att det hela blåser över.Foto: Henrik Montgomery/TT

Politiker har däremot arvoderade ”förtroendeuppdrag” med ersättningar (arvoden) de själva varit med om att besluta. Nilsson (SD) har, som framgår i Kb/NSk, i sin roll som kommunstyrelsens ordförande ett arvode uppgående till 75 555 kronor i månaden. Ordet lön framskymtar. Nilsson(SD) har ingen anställning.

Nå Nilsson (SD) har, vilket med tydlighet framgått, svikit väljarnas förtroende. Politikens och demokratins villkor är sådana att du då ofördröjligen förväntas lämna ditt förtroendeuppdrag. Att Nilsson (SD) med det omdöme hon gett prov på inte förstår detta kan vi kanske förstå. Att hennes parti ur mänsklig synpunkt i den situation som uppstått vill stötta är begripligt. Både SD, Nilsson (SD) och politiken i vår kommun hade dock utan tvivel mått bättre om Nilsson (SD) valt att ta sitt ansvar och utan dröjsmål lämna sina politiska uppdrag.

”Det tycks vara en synnerligen klok slutsats.”

Dessvärre har vi sett höga politikerarvoden leda till att politiker hukar sig i vagnen i tron att det hela blåser över.

Lina Bengtsson (M) och Christer Cesar (KD) säger att Nilsson (SD) måste avgå från de politiska uppdragen om det ska bli aktuellt med fortsatt samarbete. Det tycks vara en synnerligen klok slutsats.

Vi gräsrötter, väljare, skattebetalare följer nu med intresse denna politiska cirkus. Frågan om vår vacklande demokrati är ånyo satt under belysning?

De partier i kommunen utöver de som ovan nämns vill vi gärna se uttala sig i det demokratiska drama vi nu sett och ser utspela sig i vår kommun.

Ronny Larsson i Kvistalånga