Annons

Fortsatt bedövande tystnad kring Galleria Boulevard

Fortsatt bedövande tystnad från Kristianstads kommuns ledande politiker kring analysen att med öppet sinne budgetera stora förluster för att köpa fiaskot Galleria Boulevard och belasta Kristianstad med gigantiska låneskulder.
Galleriabråket • Publicerad 11 december 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fortsatt mycket åsikter kring det troligen kommande köpet av Galleria Boulevard.
Fortsatt mycket åsikter kring det troligen kommande köpet av Galleria Boulevard.Foto: Mikael Persson

Med samma riktlinjer för belåning som Region Skåne behöver Kristianstads kommun minska sina lån med miljardbelopp i stället för att nu öka dem. Tider med 0 inflation och 0 räntor kommer inte tillbaka utan kostnaderna stiger.

En oansvarig styrning och svag kontroll driver kommunens ekonomi i fel riktning. Extra statsbidrag behövs att nå budgetmål och täcka driftskostnader när egna skatteintäkter inte täcker kommunens stigande personalkostnader. Byråkratin och ineffektiviteten är stor i förvaltningarna. Minst 272 miljoner/år kan sparas genom att bli genomsnittlig kommun enligt Skattebetalarnas förening.

Annons

Kommunala projekt blöder med förluster i Badriket, Flygplatsen och redan nu Galleria C med mera. Övervinster i kommunala bolag delas ut till kommunen när de borde återlämnas till kunderna. Transparensen usel. Ägardirektiven drabbar kunderna (hyror, värme, el) onödigt dyrt. Ordförande Palm hävdar kommunens budget är ansträngd vilket stämmer. Det är dock självförvållat när energi och kompetens att förbättra situationen saknats.

Uppfyller Kristianstads kommun med spekulativt galleria anbud, stora lån och mångåriga miljonförluster, kraven på god ekonomiska hushållning av skattemedel enligt 8 kap KL? Hur oaktsam får man vara med skattebetalarnas pengar? Det tål att fundera över. Kommunen ska naturligtvis inte spekulera och driva fastighetsprojekt med okända ekonomiska utfall. Låt marknaden hantera sådant.

Vilka investeringar i kärnverksamhet får nu stå tillbaka om gallerian får prio? Nya skolor, äldrevård, korttidsboenden, kommunikationer, tätortsutveckling och ungdomsverksamhet, vallprojektet? Konsekvensanalyser?

Allra viktigast är finansieringsplan för vallprojektet att tygla Helge Å, kommunens högsta prio och vår ödesfråga, som säkrar stadens överlevnad på sikt. Vallprojektet behöver alla låneramar som kan uppbringas.

Högskolans lokaler är inte kommunens ödesfråga men troligen bakgrunden till Galleria anbudet. Lokalerna klarar Högskolan själv med sina huvudmän och nätverk.

Hur tänker kommunstyrelsen och fullmäktige - eller finns inga konsekvensanalyser och alternativa tänk.

Att en politisk debatt i större beslut uteblivit visar att den lokala politiska demokratin i Kristianstad inte fungerar - det tycks saknas både ansvarsfull ekonomisk styrning som meningsfull opposition - bara önsketänkanden.

De lokala partierna i Kristianstad behöver byta ut sina ledande företrädare snarast möjligt. Ny energi och kompetens måste på plats om sådan finns. Annars kanske kan den ”hyras” och kanske kan vi fråga Ö Göinge om de kan agera ”senior advisors” och staga upp vår kommun med vett och sans med underlag och styrning innan nästa val och större beslut fattas?

Göran Samuelsson

Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons