Annons

Fortsätt mot framtiden som södra Sveriges kommunikationsnav

I Sverigeförhandlingen var Hässleholm en vinnare då Hässleholm blev stationsort. Om man från Hässleholms sida säger upp avtalet med staten efter Sverigeförhandlingen avhänder man sig även möjligheterna att förhandla och påverka. Risken är att satsningarna på ökad kapacitet på våra järnvägsbanor uteblir.
Sverigeförhandlingen • Publicerad 5 mars 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Illustration av hur det skulle kunna se ut med en höghastighetstågstation integrerad i den existerande stationen i Hässleholm.
Illustration av hur det skulle kunna se ut med en höghastighetstågstation integrerad i den existerande stationen i Hässleholm.Foto: Kreera/Hässleholms kommun

Väl fungerande kommunikationer kommer i ökad utsträckning bli avgörande för hur en region utvecklas. Vi behöver utvidga arbetsmarknadsregionerna för att människor skall kunna pendla till sina arbeten och studier i en större geografi – inte minst i östra Skåne.

I sin framtidsbild som antogs i juni 2018 visar Hässleholm på sina visioner som framtida kommunikationsnav. Framtidsbilden är inte bara viktig för Hässleholm utan även för Skåne och södra Sverige. Med sitt strategiska läge är Hässleholm ett naturligt nav. Det handlar även om vidare transporter i Sydsverige och vidare ut i världen. Det handlar om transporter över sundet, en ny förbindelse över sundet och vidare över den kommande Fehmarn Bält-bron. Det handlar om vår plats i ett Europa med förbindelser från landsbygd till metropoler.

Annons

I en debattartikel i Norra Skåne och Kristianstadsbladet den 10/2 (”Dags att få fart på byggandet på landsbygden”) skrev Byggföretagen om hur vi kan utveckla möjligheten att bygga och bo i mindre orter och på landsbygden. Artikeln berörde finansieringen av byggande när intresset väl finns att bosätta sig på en ort. Den här artikeln berör möjligheten att kunna bosätta sig på en ort, att kunna bo i en mindre ort och arbeta, studera eller ta del av kultur i en stor geografi. Utan den möjligheten kanske inte ens den ekonomiska problematiken att bygga i en mindre ort uppstår då incitamenten minskar.

Västra Skåne drar ifrån östra Skåne och en slagsida håller på att uppstå mellan de kustnära delarna av Skåne jämte inland – framför allt norra Skånes inland. Denna slagsida kan accelerera om inte incitamenten ökar att bosätta sig i norra Skånes inland – och norra Skånes inland är beroende av Hässleholms utveckling.

”Säg inte upp avtalet med staten, Hässleholm – det här är en större fråga än en fråga för en enstaka kommun.”

I Sverigeförhandlingen var Hässleholm en vinnare då Hässleholm blev stationsort. Den högre hastigheten på järnvägen var redan vid det tillfället känd och ändå var Hässleholms kommun positiv. Tyvärr är höghastighetsbanan ett rött skynke i de politiska diskussionerna – men huvudfrågan är egentligen behovet av ökad kapacitet på våra järnvägsbanor.

Hässleholm måste utvecklas som kommunikationsnav med samma ambitioner som då framtidsplanen antogs. Europaforum och Byggföretagens årliga infrastrukturkonferens är ett tydligt bevis på att synen på Hässleholm som kommunikationsnav är etablerad.

Hässleholms plats som kommunikationsnav måste fortsätta att utvecklas – inte avvecklas.

Om man från Hässleholms sida säger upp avtalet med staten efter Sverigeförhandlingen avhänder man sig även möjligheterna att förhandla och påverka. Risken är att satsningarna på ökad kapacitet på våra järnvägsbanor uteblir. Risken är att slagsidan mellan östra Skåne och västra Skåne, det inre och det kustnära Skåne ökar och södra Sverige går miste om ett viktigt kommunikationsnav för att dra nytta av utbyggda kommunikationer över gränserna.

Säg inte upp avtalet med staten, Hässleholm – det här är en större fråga än en fråga för en enstaka kommun.

Anders Gärdsmark, Regionchef, Byggföretagen Syd

Anders Fredriksson, Bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen Östra Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons