Annons

Från storstadsfokus till landsbygdens röst

Public service har under lång tid präglats av ett storstadsperspektiv där landsbygdens röst har förblivit tyst.
Public service • Publicerad 5 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Public service-kommitténs ordförande Göran Hägglund intervjuas i samband med att  betänkandet från 2023 års parlamentariska Public service-kommitté lämnas till kulturministern.
Public service-kommitténs ordförande Göran Hägglund intervjuas i samband med att betänkandet från 2023 års parlamentariska Public service-kommitté lämnas till kulturministern.Foto: Samuel Steén/TT

Sverigedemokraterna anser att det är av yttersta vikt att alla delar av landet känner sig representerade och hörda i Public service.

Public service-kommittén har nyligen slutfört en utredning av Public service med syfte att ta fram ett nytt sändningstillstånd som träder i kraft 2026. Under denna utredning har vi arbetat intensivt för att stärka landsbygdens röst i Public service.

Annons

I det nuvarande sändningstillståndet ingår det så kallade speglingsuppdraget. Detta uppdrag innebär att Public service-bolagen förväntas återspegla förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen.

Medan vi delar målsättningen bakom detta uppdrag, ser vi en problematik i den nuvarande formuleringen. Formuleringen implicerar ett krav på att Public service-bolagen aktivt och medvetet arbetar för en bredd i speglingen av mångfald och motverkar diskriminering.

Eftersom Public service-bolagen förväntas redovisa hur de har arbetat för att uppnå detta mål, har denna formulering fostrat en identitetspolitik som har påverkat både rekryteringar och innehåll. Detta har resulterat i en snedvriden representation av Sveriges befolkning i Public service.

Inom ramen av Public service-kommitténs utredning har vi arbetat för en ny formulering av speglingsuppdraget som tar bort kravet på att innehållet ska genomsyras av jämställdhet och mångfald i det nya sändningstillståndet. Med denna nya ändring hoppas vi kunna öka den geografiska representationen och äntligen ge landsbygdens röst en starkare plattform inom Public service.

Alexander Christiansson

Kulturpolitisk talesperson (SD)

Göte Färm

Oppositionsråd Östra Göinge (SD)

Hanna Nilsson

Oppositionsråd Hässleholm (SD)

”Detta har resulterat i en snedvriden representation av Sveriges befolkning i Public service.”
Annons
Annons
Annons
Annons